Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Trakų Vokės vidurinė mokykla
Projekto pradžia: 2011-07-27         Projekto pabaiga: 2013-09-16
Bendra projekto vertė:
281 285,04 €
Projektui skirtas finansavimas:
272 598,18 €
Projektui išmokėta lėšų:
270 867,36 €
Iš jo ES dalis:
239 092,29 €
Iš jo ES dalis:
237 574,21 €

Šiuolaikinės netradicinio ugdymo formos pasireiškia dinamišku mokymo inovacijų taikymu, naudojant informacinę infrastrukūrą ir internetinius išteklius, suteikiant mokykloms technologijas ir įrangą ugdymo programas modifikuoti taikant mokymo metodo ir sistemines inovacijas. Projekto tikslai yra pritaikant mokymo metodo inovaciją taikant inovatyvią Multiple Mouse technologiją, atnaujinti ugdymo programas, sukuriant infrastruktūrą ir ugdant mokytojų kompetenciją siekiant modifikuoti formalias ugdymo programas kuriant interaktyvių e-pamokų rinkinius Multiple Mouse technologijos pagalba. Projekto metu ketinama atnaujinti ugdymo programas sukuriant 150 interaktyvių pamokų e-pamokų rinkinių atvirą duomenų bazę internetinėje svetainėje, kurioje patalpinti 150 projekto metu sukurtų interaktyvių pamokų e-pamokų rinkinių. Įdiegtas modelis ir sukurta infrastruktūra padės mokytojams efektyviau ir idomiau vesti pamokas, programos pagalba gauti informaciją apie vaikų aktyvumą pamokoje. Mouse Mischief technologijos pagalba bus galima vykdyti testus realiame laike, dėka didžiulės e-pamokų rinkinių duomenų bazės internete, mokytojai galės taikyti efektyvesnį pamokos medžiagos pristatymo būdą. Inovatyvaus modelio pagalba mokiniai belaidžių pelių pagalba dalyvaus pamokos medžiagos pristatyme, testuose, kad ženkliai padidins jų motyvaciją, aktyvumą ir medžiagos įsisavinimo kokybę. Planuojamai vykdyti viešinimo ir sklaidos veiklas skatinant visas pradines mokyklas naudotis sukurta duomenų baze bei prisidėti ją pildant. Į kuriamų interaktyvių e-pamokų rinkinius integruoti patyčių prevencijos ir nediskriminavimo temas šiai veiklai pritraukiant mokinius, tėvus, jaunimo organizacijas. Projekto metu įdiegta infrastruktūra, išugdyta mokytojų kompetencija bei sukurta interaktyvių pamokų e-pamokų rinkinių duomenų bazė sudarys sąlygas ir skatins mokytojus lanksčiai ir inovatyviai modifikuoti ugdymo programas siekiant plėsti netradicinių ugdymo formų įvairovę.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-05-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-068
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto