Žalingos vaiko raidai informacijos filtravimo sistemos SecureKids technologinės plėtros galimybių studija.

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "SIR EU"
Projekto pradžia: 2011-02-01         Projekto pabaiga: 2011-08-18
Bendra projekto vertė:
20 080,8 €
Projektui skirtas finansavimas:
10 040,26 €
Projektui išmokėta lėšų:
9 416,28 €
Iš jo ES dalis:
10 040,26 €
Iš jo ES dalis:
9 416,28 €

Atlikti visus reikalingus tyrimus bei sukurti prototipą ir visas prielaidas sėmingam tolimesniam SecureKids sistemos kūrimui. SecereKids - programinė įranga, padėsianti tėvams ir vaikų globa užsiimančioms organizacijoms apriboti vaikui žalingos informacijos atsitiktinį ar tik tikslinį pateikimą. Konsultuojantis su psichologais ir kitais ekspertais bus surinkta reikalinga informacija apie tai, kokio tipo informacija yra žalinga besiformuojančiam charakteriui ir galinti traumuoti jauną vaiką, remiantis šia surinkta informacija ITT specialistai parengs techninę užduotį bei sukurs galimos sistemos prototipą. Poreikis sprendimui buvo pastebėtas analizuojant visuomenės informavimo srautus ir bendrąsias jaunimo nusikalstamumo augimo tendencijas. Remtasi įvairių šaltinių (statistikos dep., VPK, k.t.) pateikiamais duomenimis. Analizuojant vaikų teisių kontrolierių ir psichologų pasisakymus tarp problemos šaknų yra išskiriamas netinkamos informacijos pateikimas besiformuojant vaikų ir jaunimo suvokimui, moralės normoms ir vertybėms. Buvo analizuoti esami rinkoje sprendimai ir pastebėti trūkumai: - Nepatogus administravimas - Rankinis draudimų kūrimas - Nepritaikymas vaiko augimui/raidai - Neaktyvus mob. platformose - Netaikomos psichologijos mokslų žinios. Secure Internet ne tik spręs šias bei kitas informacijos pateikimo vaikams ir jaunimui problemas, tačiau taip pat kurs pridėtinę vertę vaikų ugdymo įstaigoms (didesnė darbuotojų koncentracija į tiesiogines atsakomybes), bus platinama Lietuvoje ir ES taip siūlant sprendimą 1/7 planuojamos EU populiacijos, remiantis Eurostat duomenimis. Secure Internet kaip produktą galės įsigyti tėvai ir globėjai, įvairios organizacijos. Sprendimas bus paremtas klientinėje dalyje veikiančios programos ir serverinės dalies bendradarbiavimo, bus analizuojami tinkamiausi duomenų analizės algoritmai. Finansinė ES parama padės sumažinti sprendimo kaštus galutiniam vartotojui.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Idėja LT
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-01-K-02-223
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto