Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Švietimo mainų paramos fondas
Projekto pradžia: 2007-08-11         Projekto pabaiga: 2015-10-31
Bendra projekto vertė:
6 930 751,92 €
Projektui skirtas finansavimas:
6 930 751,92 €
Projektui išmokėta lėšų:
6 859 709,67 €
Iš jo ES dalis:
5 891 139,13 €
Iš jo ES dalis:
5 830 753,21 €

Didėjant globalizacijai aukštojo mokslo (AM) tarptautiškumo matmuo darosi vienu iš centrinių veiksnių, gerinančių studijų kokybę. Tačiau problema yra ta, kad Lietuvos AM sistema nėra sistemingai reprezentuojama, nėra AM viešinimo strategijos, trūksta vieningos informacijos pateikimo apie šalies AM reformos eigą ir poveikį, trūksta AM paslaugų marketingo užsienyje diegimo priemonių. Šio projekto tikslas - didinti Lietuvos AM sistemos žinomumą užsienio šalyse bei jo patrauklumą užsienio šalių piliečiams, skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumo pagal tarptautines AM mobilumo programas. Projekto tikslinė grupė - dėstytojai, studentai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai (įskaitant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ekspertinių institucijų ekspertus bei vertintojus). Projekto pridėtinės vertės kūrimas ir poveikis. Lietuvos ekspertų parengtose studijose apie Lietuvos AM yra pabrėžiama, jog plėtojant AM tarptautiškumą šalyje, yra būtina aktyvesnė informacijos apie Lietuvos AM sklaida ir kita tarptautinė rinkodarinė veikla. Yra būtina įgyvendinti AM pristatymo tarptautiniu mastu koncepciją ir priemones, kuo plačiau įtraukti tikslines grupes į AM populiarinimo veiklą, vieningai pristatyti Lietuvos AM tarptautinėje erdvėje. Taip pat būtina įvertinti Lietuvos aukštojo mokslo bei studijų ir socialinės aplinkos patrauklumą užsienio šalių piliečiams bei pateikti rekomendacijas. Tokiu būdu bus skatinamas Lietuvos AM tarptautiškumas, žinomumas, bus pritraukiama daugiau užsienio studentų, taip prisidedant prie Lietuvos AM konkurencingumo stiprinimo ir žinių visuomenės kūrimo.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-08-V-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto