Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas.

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: 2010-11-30         Projekto pabaiga: 2013-05-31
Bendra projekto vertė:
579 240,04 €
Projektui skirtas finansavimas:
579 240,04 €
Projektui išmokėta lėšų:
473 492,26 €
Iš jo ES dalis:
492 354,03 €
Iš jo ES dalis:
402 468,43 €

Remiantis oficialia Europos Sąjungos ir Lietuvos statistika, Lietuvoje yra nepakankamas aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinis akademinis mobilumas dėl skirtingų šios veiklos infrastruktūrų išvystymo lygio, naudojamų skirtingų metodų bei informacijos stokos. Problema bus išspręsta sukuriant modelį Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių vystymui, sukuriant modelio įgyvendinimui reikalingą aplinką. Modelis bus pagrįstas bendradarbiavimu su studijų ir mokslo institucijomis, verslo įmonėmis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Projekto tikslas: sukurti efektyviai veikiantį Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių modelį. Įgyvendinant projektą numatoma: sukurti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių modelį; parengti aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių įgyvendinimo modelio aprašą bei tarptautinių praktikų/stažuočių įgyvendinimo vadovą; sukurti aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių internetinį tinklapį ir suformuoti duomenų bazes; įsteigti bendradarbiaujančių aukštųjų mokyklų tinklą (konsorciumą) socialinių mokslų srities (švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje), humanitarinių mokslų srities (istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės teologijos studijų kryptyje), technologijos mokslų, menų, žemės ūkio ir veterinarijos studijų krypčių tarptautinių praktikų/stažuočių koordinavimui; atlikti bandomąjį modelio įgyvendinimą ir vertinimą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-08-V-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto