Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės tarnybos departamentas
Projekto pradžia: 2010-09-10         Projekto pabaiga: 2014-03-31
Bendra projekto vertė:
463 392,03 €
Projektui skirtas finansavimas:
463 392,03 €
Projektui išmokėta lėšų:
446 792,44 €
Iš jo ES dalis:
393 883,23 €
Iš jo ES dalis:
379 773,56 €

Valstybės tarnybos įstatyme ir jį lydinčiuose teisės aktuose nustatytų procedūrų įgyvendinimo sudėtingumo tyrimu nustatyta, kad personalo administravimo tarnyboms trūksta administracinių gebėjimų (13,3 % respondentų). Personalo administravimo tarnybų darbuotojų (personalistų) teigimu (44,6 %), per pastaruosius 5 metus valstybės tarnybos procedūros sudėtingėja, dažna teisės aktų, reglamentuojančių personalo administravimą, kaita (67,2 % respondentų) ir ir nepakankamai aiškios teisės aktų normos (60,9 % respondentų). Išanalizavus minėto tyrimo gautą informaciją, nustatyta, kad personalo administravimo tarnybose neracionaliai naudojami žmogiškieji ištekliai, nes 16,2 % respondentų teigimu personalo administravimo tarnybos užima netinkamą vietą organizacinėje struktūroje. 68,3 % respondentų teigimu trūksta rekomendacijų, lemiančių procedūrų sudėtingumo sprendimą ir efektyvų personalo administravimo procedūrų atlikimą. Apibendrinus esamą situaciją valstybės tarnyboje galime teigti, jog būtina išsiaiškinti esamą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklą ir pateikti siūlymus personalo administravimo tarnybų veiklos efektyvumui didinti. Be ES fondų finansavimo neįmanoma būtų atlikti išsamaus esamos situacijos tyrimo ir parengti siūlymus šiai problemai spręsti. Projekto tikslinė grupė - valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų darbuotojai. Projekto pridėtine verte padidintas valstybės ir savivaldybių institucijų personalo administravimo tarnybų veiklos efektyvumas: atlikus valstybės ir savivaldybių institucijų personalo administravimo tarnybų veiklos tyrimą, parengus personalo administravimo procedūrų vadovą bei elektroninę asmens bylą ir atlikus praktinius mokymus personalo administravimo tarnybų darbuotojams. Įgyvendinus projektą, tikimasi, jog valstybės ir savivaldybių institucijų personalo administravimo tarnybų veiklos efektyvumas padidės iki 40 %.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Valstybinės tarnybos sistemos stiprinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.1-VRM-01-V-02
Projekto kodas:VP1-4.1-VRM-01-V-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto