Aukštojo Mokslo I ir II pakopų Informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų Programų Atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: 2010-09-01         Projekto pabaiga: 2015-02-28
Bendra projekto vertė:
1 187 442,08 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 187 442,08 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 164 361,96 €
Iš jo ES dalis:
1 009 325,77 €
Iš jo ES dalis:
989 707,68 €

Pagal Europos Komisijos direktyvas, viena perspektyviausių verslo plėtros krypčių yra informacinėmis technologijomis pagrįstos paslaugų, produktų ir procesų inovacijos. Joms kurti reikalingi aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų specialistai, rengiami Lietuvos aukštosiose mokyklose informatikos ir informatikos inžinerijos studijų kryptyse. Dėl įvairių priežasčių aukštųjų mokyklų studijų programos atnaujinamos retai, atsilieka nuo informacinių technologijų kaitos tempų ir dėl to nepilnai tenkina nūdienos poreikius. Pagrindinis šio projekto tikslas - atnaujinti esamas ir sukurti naujas I ir II pakopų informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programas bei jas įgyvendinti VU, KTU, VGTU, VDU, MII, KK, VK. Atnaujinant modulių turinius numatoma paruošti mokomosios knygos ir mokymo(si) medžiagos pateiktys. Praktinei studentų kompetencijai ugdyti numatomos II pakopos studentų praktikos mokslinėse ir gamybinėse įmonėse. Projekto pridėtinė vertė: Praktinei studentų kompetencijai ugdyti studijų moduliai bus pritaikyti studentų grupiniams projektams, ypatingas dėmesys bus skiriamas probleminiam mokymui/si. Projekto rezultatai užtikrins studijų ir verslo suartėjimą, grindžiant specialistų rengimą praktiniais pavyzdžiais, informatikos bei informatikos inžinerijos studentų betarpišku dalyvavimu papildomose praktikose.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto