I ir II pakopos studijų modernizavimas medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptimis (LaMeTech studijos)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2010-09-01         Projekto pabaiga: 2015-06-26
Bendra projekto vertė:
1 673 278,5 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 673 278,5 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 669 585,25 €
Iš jo ES dalis:
1 422 286,72 €
Iš jo ES dalis:
1 419 147,46 €

Lietuvoje kuriamos naujos įmonės, kurios gamina ar ruošiasi gaminti terahercinės diagnostikos įrangą, modernias organines medžiagas ar Saulės elementus. Lazerinės bendrovės jau dabar gamina pasaulinio lygio mokslinę įrangą tyrimams ir pramoniniams taikymams. Siekiant apjungti Lietuvos mokslo ir akademinės visuomenės pastangas sukurti kompleksinį pagrindą moksliniam–technologiniam proveržiui tose naujų medžiagų, nano- ir šviesos technologijų kryptyse, kurios yra svarbiausios Lietuvos aukštųjų technologijų verslui bei geriausiai suderina Lietuvos galimybes su pasaulinėmis mokslo tendencijomis, būtinas aukštos kvalifikacijos specialistų ruošimo tobulinimas, naujų perspektyvių mokslinių krypčių inicijavimas. Daugelis II ir dalis III studijų pakopų programų jau atnaujintos bei dešimtys vadovėlių studijoms buvo parengta vykdant 2004 – 2007 m. Struktūrinių fondų projektus. Šiame etape siekiama optimizuoti ir atnaujinti studijų programas ir modulius proveržio kryptyse bei didinti tarptautiškumą,. Didelė dalis veiklų yra skirta jau sukurtų programų įgyvendinimui didinant dėstytojų mobilumą, remiant studentų praktikas įmonėse ir mokslo institucijose. Šio projekto tikslas - pertvarkyti I ir II pakopų studijų programas, proveržio kryptyse, kuriose sukauptas didžiausias mokslo potencialas: lazerių ir šviesos technologijos, puslaidininkių optoelektronikos technologijos ir naujų medžiagų (nano ir elektronikos) technologijos bei sudaryti sąlygas studentams ir dėstytojams įsisavinti modernias mokslo ir technologijų žinias, parengiant jų mobilumo programą. Projekto veiklos yra koncentruotos į kelias siauras proveržio kryptis, glaudžiai susijusias su Saulėtekio ir Santakos slėnių plėtra. Šiose kryptyse yra stipriausi ryšiai su Lietuvos pramonės įmonėmis (lazerių, saulės elementų, puslaidininkių prietaisų ir šviesos technologijų, naujų organinės elektronikos medžiagų įmonės: Eksma, Ekspla, Šviesos konversija, Standa, Teravil, Hortiled, Tikslioji sintezė, Hajraa ir kitos).

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto