Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus dailės akademija
Projekto pradžia: 2010-10-18         Projekto pabaiga: 2014-12-10
Bendra projekto vertė:
635 925,34 €
Projektui skirtas finansavimas:
635 925,34 €
Projektui išmokėta lėšų:
599 351,38 €
Iš jo ES dalis:
540 536,54 €
Iš jo ES dalis:
509 448,68 €

Dėl sparčių ekonominių, socialinių bei technologinių pokyčių būtina tobulinti universitetuose vykdomų studijų programas, studijų ir mokslo sistemą ir žymiai didesniu mastu nei iki šiol skatinti glaudžią meno, mokslo, studijų ir verslo integraciją. Kūrybinių industrijų (toliau – KI) sektorius pripažintas kaip itin svarbus siekiant Lisabonos strategijos tikslų – Europos Sąjungos konkurencingumo pasaulyje. Tik sukūrus šiuolaikinį techninį lygį atitinkančias studijų sąlygas ir šalies mastu koordinuojant specialistų rengimą bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įmanomas realus proveržis KI srityje. Teikiamo projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti aukštos kokybės, šiuolaikinius visuomenės ir ūkio poreikius atitinkančias studijas Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų intensyviai plėtrai. Projekto metu numatoma parengti, atnaujinti ir įgyvendinti su kūrybinėmis ir kultūrinėmis industrijomis susijusias studijų programas, tobulinti dėstytojų kvalifikaciją pagal kūrybinių ir kultūrinių industrijų poreikius. Studijų reorganizavimas bus vykdomas remiantis 2008 m. galimybių studijoje „Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos“ identifikuotais esamų studijų programų trūkumais, atsižvelgiant į ilgalaikį specialistų poreikį bei šiuolaikinius reikalavimus kultūrinių industrijų srities specialisto kvalifikacijai. ES parama leis įgyvendinti projektą pilna apimtimi ir leis užtikrinti aukštą projekto rezultatų kokybę. Be ES paramos projekto įgyvendinimas (mažinant valstybės biudžeto finansavimą švietimo sektoriui) būtų neįmanomas.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto