Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų intergalumo didinimas (TRANCIV)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2010-09-01         Projekto pabaiga: 2014-10-16
Bendra projekto vertė:
1 144 120,42 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 144 120,42 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 085 806,24 €
Iš jo ES dalis:
972 502,36 €
Iš jo ES dalis:
922 935,3 €

VGTU kartu su partneriais parengtose Transporto ir Civilinės inžinerijos nacionalinių kompleksinių programų galimybių studijose buvo išanalizuota esama nagrinėjamų sektorių būklė šalyje. Konstatuota būtinybė kelti dėstytojų ir tyrėjų kompetenciją, atnaujinti mokslinę ir metodinę universitetų bazę, skatinti bendradarbiavimą tarp mokslo, studijų ir verslo. Projekto metu numatyta iš esmės atnaujinti ir įgyvendinti II-os pakopos aukštojo mokslo studijų 12 programų, parengiant ir pertvarkant 50 modulių, sukuriant ir išleidžiant metodinę medžiagą. Siekiant užtikrinti geriausios užsienio šalių patirties perėmimą bei tarptautinį bendradarbiavimą, planuojama vykti į stažuotes pripažintuose užsienio mokslo centruose, dalyvauti prestižinėse tarptautinėse konferencijose. Didžiausias ir svarbiausias sektorių verslo įmones atstovaujančios ir kaip partneriai dalyvaujančios asociacijos vertins pertvarkomų studijų modulių atitikimą šiuolaikiniams verslo poreikiams, užtikrins projekto rezultatų sklaidą. Šio projekto tikslinės grupės – universitetų dėstytojai, dirbantys transporto ir civilinės inžinerijos tyrimų srityje, bei šios srities magistrantai. Pakelta dėstytojų kvalifikacija ir iš esmės atnaujintos studijų programos sudarys sąlygas rengti žymiai aukštesnės kvalifikacijos magistrus. Paruošti aukštos kvalifikacijos specialistai, mokslininkai ir tyrėjai, efektyvus mokslinių tyrimų materialinės bazės (Saulėtekio slėnio) panaudojimas leis pasiūlyti verslui kompleksiškus ir visapusiškai optimalius sprendimus, didinančius veiklos pridėtinę vertę ir tuo pačiu tarptautinį konkurencingumą. Kompleksiškai vykdant šiame projekte numatytas veiklas, bus sudarytos prielaidos ypač efektyviai vystytis prioritetinėms transporto ir civilinės inžinerijos sektorių kryptims, tokiu būdu Lietuvoje sukuriant efektyvią intermodalinio transporto sistemą, didinant esamų ir naujai statomų pastatų energetinį efektyvumą ir užtikrinant ilgalaikę tiltų ir viadukų saugą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto
Susiję ESF produktai
Projektų statistika