Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2010-09-01         Projekto pabaiga: 2014-12-26
Bendra projekto vertė:
1 963 146,72 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 963 146,72 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 482 994,84 €
Iš jo ES dalis:
1 668 674,71 €
Iš jo ES dalis:
1 260 545,61 €

Dabartiniu metu vykdomų biotechnologijos ir biofarmacijos mokslui, verslui ir pramonei svarbių I ir II pakopos bei vientisųjų studijų programų turinys ir dėstymas nėra aukšto lygio, trūksta šiuolaikinio mokslo rezultatais pagrįstų modulių. Programose lėtai diegiami interaktyvūs dėstymo metodai. Mažai lėšų skiriama dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui. Dėl šių priežasčių paminėtas programas baigusių absolventų kompetencijos neatitinka biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo, pramonės ir verslo tarptautinio konkurencingumo galimybių. Projekto tikslas- atnaujinti biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo, verslo ir pramonės plėtrai reikalingas I ir II pakopos bei vientisųjų studijų programas, išbandyti šias programas ir tobulinti programas vykdančių dėstytojų kvalifikaciją. Įgyvendinus projektą bus atnaujintos VU, VGTU, VDU, LSMU ir VK vykdomos biomedicinos srities I ir II pakopos bei vientisosios studijų programos, patobulinant turimus ir parengiant naujus modulius. Projekto vykdytojai tobulins programų metodinę bazę, organizuos dėstytojų kvalifikacijos kėlimą stažuotėse, konferencijose ir dalykinės bei edukologinės kvalifikacijos kėlimo kursuose. Pagrindinis projekto rezultatas – atnaujintas studijų programas baigusių absolventų kompetencijos, kurios atitiks tiek absolventų, tiek ir jų būsimos profesinės veiklos poreikius. Tai sukurs pagrindą, kuris yra būtinas įgyvendinti Biotechnologijos ir biofarmacijos nacionalinei kompleksinei programai (BBNKP) keliamus studijų, MTEP, mokslo ir verslo bendradarbiavimo uždavinius. Aukšta parengtų specialistų kvalifikacija sukurs būtinas sąlygas Santakos, Santaros ir Nemuno slėnių plėtrai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.