Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Tauragnuose, Utenoje, Sudeikiuose, Užpaliuose, Vyžuonose)

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos vandenys"
Projekto pradžia: 2009-02-21         Projekto pabaiga: 2015-10-30
Bendra projekto vertė:
11 894 804,26 €
Projektui skirtas finansavimas:
11 291 497,32 €
Projektui išmokėta lėšų:
11 291 395,28 €
Iš jo ES dalis:
10 182 962,8 €
Iš jo ES dalis:
10 182 870,78 €

Projekto tikslas - viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Utenos mieste ir Tauragnų, Vyžuonų, Sudeikių ir Užpalių gyvenvietėse.Daugelis gyventojų neturi galimybės prisijungti prie viešųjų VT ir NT, todėl vartoja vandenį, kuris neatitinka higienos reikalavimų bei neužtikrinamas pakankamas nuotekų surinkimo paslaugos prieinamumas. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategiją - viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95% visų LR gyventojų. Projekto esmė - vandentvarkos infrastruktūros gerinimas Utenos mieste ir rajone. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė. Pagal LR Vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832) ir LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Kompleksiškai įgyvendinus visus projekte numatytus objektus, bus kompleksiškai užtikrintas kokybiško vandents tiekimas, reikalavimus atitinkantis nuotekų sutvarkymas ir sudaryta gyventojams centralizuotų paslaugų prieinamumo galimybė, t.y. bus suteikta galimybė prijungti 1381 būstą prie VT ir 1535 būstus prie NT. Kadangi Utenos raj. teritorija yra gana tankiai apgyvendinta sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiais požiūriais, centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-02-075
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.