Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone (Endriejave)

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"
Projekto pradžia: 2010-07-16         Projekto pabaiga: 2014-11-30
Bendra projekto vertė:
950 412,41 €
Projektui skirtas finansavimas:
886 813,77 €
Projektui išmokėta lėšų:
886 813,76 €
Iš jo ES dalis:
793 464,95 €
Iš jo ES dalis:
793 464,94 €

Projekto tikslas-įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplėsti vandentvarkos tiekiamas paslaugas ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte numatoma pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius, siekiant įdiegti naujas nuotekų valymo technologijas bei lygiagrečiai nutiesti 2,1 km vandentiekio ir 5,0 km nuotekų tinklų Endriejavo gyvenvietėje, suteikiant galimybę prisijungti prie viešojo vandens tiekimo - 53 būstams ir prie nuotekų tinkle - 137 būstams. Įgyvendinus projektą padidės paslaugų prieinamumas, didės surenkamų buitinių nuotekų lygis, pagerės vandens kokybė, sumažės gruntinio ir požeminio vandens tarša. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas, naujų nuotekų valymo įrenginių statyba Endriejavo gyvenvietėje geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Norint pagerinti tiekimų paslaugų kokybę, tiekiamo vandens kokybę, centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas, sumažinti gruntinio ir paviršinio vandens užterštumą Klaipėdos rajone.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-02-077
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.