2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų atlikimas ir darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas

Paramos priemonė
VP2-6.1-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Projekto pradžia: 2007-01-01         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
822 780,64 €
Projektui skirtas finansavimas:
822 780,64 €
Projektui išmokėta lėšų:
822 505,75 €
Iš jo ES dalis:
822 780,64 €
Iš jo ES dalis:
821 407,53 €

Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti tinkamą ES struktūrinės paramos administravimo sistemos funkcionavimą. Be techninės paramos INVEGA negalėtų tinkamai atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėmis jai priskirtų įgyvendinančios institucijos funkcijų įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę. Iš techninės paramos lėšų bus stiprinama darbuotojų, dirbančių su šia priemone, kvalifikacija, žinios ir gebėjimai, taip pat bus finansuojamas su šia priemone dirbančių darbuotojų darbo užmokestis, jų darbo vietų įrengimas ir išlaikymas, taip pat finansuojamos kitos veiklos, būtinos tinkamam pavestų funkcijų atlikimui. Šis projektas yra būtinas siekiant Lietuvai efektyviai panaudoti ES skiriamas struktūrinės paramos lėšas. Projektas tiesiogiai prisidės prie sėkmingo ES struktūrinės paramos administravimo sistemos funkcionavimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas
Kvietimo numeris:VP2-6.1-FM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-6.1-FM-01-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto