Valstybės biudžetinei įstaigai Informacinės visuomenės plėtros komitetui pavestų ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymas.

Paramos priemonė
VP2-6.1-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2007-01-01         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
1 523 385,66 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 523 385,66 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 516 182,87 €
Iš jo ES dalis:
1 523 385,66 €
Iš jo ES dalis:
1 501 088,3 €

Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – IVPK) 2007 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1139 pavesta atlikti tarpinės institucijos funkcijas. Projektu siekiama užtikrinti efektyvų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą, stiprinti IVPK gebėjimus įgyvendinant Ekonominio augimo veiksmų programą, finansuoti IVPK priskirtų funkcijų vykdymo išlaidas. Projekto nauda ir būtinumas - užtikrinta IVPK sričiai priskirtos Ekonominio augimo veiksmų programos priemonės priežiūros kokybė bei veiksmingumas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas
Kvietimo numeris:VP2-6.1-FM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-6.1-FM-01-V-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto