Užupio kūrybinis klasteris

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Užupis Creative Cluster
Projekto pradžia: 2011-07-01         Projekto pabaiga: 2014-12-31
Bendra projekto vertė:
744 291,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
372 145,51 €
Projektui išmokėta lėšų:
342 315,61 €
Iš jo ES dalis:
372 145,51 €
Iš jo ES dalis:
342 315,61 €

Įgyvendinamas projektas susijęs su kūrybinių industrijų (KI) sektoriumi, kuris šiuo metu yra vienas iš pelningiausių ir sparčiausiai besivystančių rinkoje. Projektu siekiama didinti Užupio kūrybinio klasterio (UKK) veikiančio simuliacinių žaidimų sektoriuje nacionalinį ir tarptautinį konkurencingumą, produktyvumą, vystyti plėtrą. UKK savo veikla siekia profesionaliai ir kompleksiškai vystyti savo narių mokomųjų, socialinių simuliatorių kūrimo ir distribucijos rinką Lietuvoje, efektyviai integruotis tarptautinėse rinkose. Klasterio nariai jau eilę metų dirba ir bendradarbiauja skirtinguose sektoriuose bei srityse vystydami simuliatorių technologinę bazę ir sprendimus, didindami sektoriaus tarptautinį konkurencingumą. Siekiant kompleksiškai ir profesionaliai vystyti klasterio potencialą įsteigta asociacija Užupis Creative Cluster (UCC), kuri vykdys projekto koordinatoriaus, fasilitatoriaus funkcijas. UCC komandoje dirba profesionalus klasterių fasilitatorius. Projekte numatytos priemonės klasterio vystymui ir plėtrai: rinkos tyrimai, skirti nustatyti moderniausius simuliatorių kūrimo sprendimus (programinė, techninė įranga, saugumo užtikrinimas, grafiniai sprendimai, žaidžiamasis momentas, kt.); išsiaiškinti, kokie simuliatoriai yra efektyviausi, kaip geriausia juos kurti; įvertinti klasterio narių potencialias veiklos galimybes tarptautinėje rinkoje ir surasti partnerius; nariams pristatomi tyrimų rezultatai, rengiami skirtingų klasterio specialistų praktiniai mokymai (apimantys skirtingas simuliatorių kūrimo sritis: programinė, techninė įranga, saugumo užtikrinimas, grafiniai sprendimai, žaidžiamasis momentas, kt.); įsisavinamos gerosios patirtys per tarptautinių parodų lankymus skirtingose šalyse, susitikimus su potencialiais užsienio partneriais, klientais; formuojama ir įgyvendinama eksporto strategija; įgyvendindama profesionali marketingo kampanija, vykdomas naujų narių pritraukimas į klasterio veiklą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Inoklaster LT
Kvietimo numeris:VP2-1.4-ŪM-01-K-01
Projekto kodas:VP2-1.4-ŪM-01-K-01-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto