Techninės galimybių studijos moters reprodukcijos ciklo analizės mikrokompiuterio sukūrimo moksliniams tyrimams atlikti

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "LTLAB"
Projekto pradžia: 2011-03-01         Projekto pabaiga: 2011-10-31
Bendra projekto vertė:
20 671,63 €
Projektui skirtas finansavimas:
10 335,67 €
Projektui išmokėta lėšų:
7 908,35 €
Iš jo ES dalis:
10 335,67 €
Iš jo ES dalis:
7 908,35 €

Pagrindinės bendrovės veiklos - elektroninės įrangos kūrimas ir gamyba. Bendrovės planuose planuojama plėsti gaminamos produkcijos asortimentą ieškoti naujų tikslinių grupių gaminamai produkcijai. Taip pat yra planuojama naujų produkcijos platintojų paieška Europos Sąjungoje, Pietų Amerikoje ir kitose besivystančiose šalyse. Projektu norima ištirti prielaidas moksliniams tyrimams bendrovėje siekiant po kelių nuoseklių etapų (TP, PMG ir kt.) sukurti moters reprodukcijos ciklo analizės mikrokompiuterį. Šio elektroninio įrenginio panaudojimas leistų patikimais metodais, tiksliai ir paprastai nustatyti moters vaisingumo ciklus. Studijos metu bus tiriama galima globali rinka ir tokio produkto techninės realizavimo galimybės. Įrenginio poreikis buvo atrastas atliekant bendraujant su klientais. Atlikus TGS būtų įvertintas potencialių naujojo produkto vartotojų skaičius bei demografija, įvertinta jiems priimtina kaina, taip pat ištirtos labiausiai naujam produktui kurti taikytinos ir tinkamos technologijos įvertintas reikiamų naujų žinių kiekis ir pobūdis bendrovei. Ši analizė leistų toliau vystyti mokslinių tyrimų veiklą, kurios metu būtų gaunamos naujos žinios ir vėliau bendrovė galėtų planuoti tolimesnes veiklas (TP, PMG), po kurių galėtų sukurti ir pateikti rinkai naują ir technologiškai pažangų produktą (-us). Planuojama, jog naujasis produktas išsamaus MT dėka būtų pranašesnis rinkoje technologijų prasme, todėl turėtų konkurencinį pranašumą prieš panašaus pobūdžio gaminius rinkoje, kas leistų bendrovei pasiekti aukštų veiklos rezultatų ir pasiūlyti rinkai naujus gaminius.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Idėja LT
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-01-K-02-290
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto