Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E 41 ruože Kaunas - Atmatos žiotys. Rekonstrukcijos darbai

Paramos priemonė
VP2-4.5-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija
Projekto pradžia: 2010-10-14         Projekto pabaiga: 2014-12-15
Bendra projekto vertė:
3 603 731,33 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 603 731,33 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 430 179,4 €
Iš jo ES dalis:
3 063 171,63 €
Iš jo ES dalis:
2 915 652,48 €

Augant šalies ekonomikai ir visuomenės gyvenimo lygiui, vartotojų reikalavimai transporto paslaugų lygiui ir infrastruktūros kokybei taip pat didėja. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, turi būti nuolat pertvarkomas ir plėtojamas valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklas, užtikrinantis prieigą prie rinkų bei reikiamus teritorijų ekonominius ryšius. 2006 m. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos užsakymu buvo atlikta galimybių studija "Kompleksinis vidaus vandenų kelio Nemuno upe ir Kuršių mariomis Klaipėda - Kaunas sutvarkymas pritaikant krovininei ir keleivinei laivybai" (toliau - Studija), kuri buvo papildyta 2009 m. Studijos rengėjai nustatė, kad, įvertinant vidaus vandenų kelių tinklo sujungimo su Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu bei integracijos į Vakarų Europos vidaus vandenų kelių tinklą perspektyvas, tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelią E 41 Nemuno upe ir Kuršių mariomis Klaipėda - Kaunas ekonominiu, aplinkosauginiu ir socialiniu požiūriu tikslinga modernizuoti. Nemuno upės vagą laivybos reikmėms tikslinga reguliuoti statant ilgaamžes bunas atskiruose probleminiuose ruožuose (šiuo atveju ruože 126 - 106 km) nuo Kauno iki Atmatos žiočių. Ilgaamžių bunų statyba rekomenduotina dėl ilgo tokių bunų tarnavimo laiko (virš 20 metų) ir minimalios reikalaujamos priežiūros. Sureguliuotame Nemuno ruože, o tuo pačiu ir visame vandens kelyje ženkliai pagerės laivybos sąlygos, kas skatins krovininės ir keleivinės laivybos vystymąsi, taip pat sumažins upės krantų eroziją. Šiuo projektu numatoma rekonstruoti anksčiau statytas bunas tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E 41 Kaunas - Atmatos žiotys ruože (126 - 106 km). Užtikrinant reikalingus vandens kelio matmenis, racionaliausia priemonė yra vagos reguliavimas hidrotechninėmis priemonėmis, t.y. bunomis. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 m.) Lietuvos transporto plėtros strategijos 60.1-60.2 p. ir priemonės 62.10 p. nuostatas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas
Kvietimo numeris:VP2-4.5-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-4.5-SM-01-V-01-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Jurbarko raj.