Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas

Paramos priemonė
VP3-3.2-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
Projekto pradžia: 2010-08-09         Projekto pabaiga: 2014-11-27
Bendra projekto vertė:
1 442 686,88 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 226 283,85 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 226 283,85 €
Iš jo ES dalis:
1 226 283,85 €
Iš jo ES dalis:
1 226 283,85 €

Įgyvendinant Lietuvos darnaus vystymosi prioritetus – gamtos išteklių naudojimo efektyvumo didinimą, atliekų mažinimą, racionalų tvarkymą ir pakartotinį naudojimą, Alytaus regione kuriama ES reikalavimus atitinkanti bei užtikrinanti aukštą aplinkos apsaugos kokybę atliekų tvarkymo sistema. Šiuo metu Alytaus regione yra įrengtos 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės ir 5 stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės, numatyta įrengti dar 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles (viena kompostavimo aikštelė turės ir stambiųjų atliekų surinkimo zoną) ir 9 stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikšteles, kurioms yra parinktos vietos ir parengti/rengiami detalieji planai. Teikiamas projektas numato 6 stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelių įrengimą Alytaus m. (1 vnt.), Alytaus raj. (1 vnt.), Prienų raj. (2 vnt.), Druskininkų raj. (1 vnt.), Varėnos raj. (1 vnt.). Projektas yra skirtas Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 1 priedo 6.7.1. punkte numatytai priemonei „Sukurti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą“ įgyvendinti. Projekto įgyvendinimas įgalins Alytaus regione sukurti racionalią, tenkinančią gyventojų poreikius, atitinkančią ES reikalavimus bei užtikrinančią aukštą aplinkos apsaugos kokybę atliekų tvarkymo sistemą. Projekto įgyvendinimas geriausiai užtikrintų UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui" (toliau - ARATC) priskirtų funkcijų - užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą - vykdymą. ARATC vykdo šį projektą, kadangi teikti atliekų tvarkymo paslaugas jai pavedė steigėjai - septynios Alytaus regiono savivaldybės.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Kvietimo numeris:VP3-3.2-AM-01-V-01
Projekto kodas:VP3-3.2-AM-01-V-01-020
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus raj.