REalaus laiko Pacientų pOZicionavimo su grįžtamu ryšiu techninė galimybių studija REPOZ

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Rubedo sistemos"
Projekto pradžia: 2011-02-01         Projekto pabaiga: 2011-09-30
Bendra projekto vertė:
29 257,41 €
Projektui skirtas finansavimas:
21 943,06 €
Projektui išmokėta lėšų:
21 943,06 €
Iš jo ES dalis:
21 943,06 €
Iš jo ES dalis:
21 943,06 €

Pagrindinis projekto "REalaus laiko Pacientų pOZicionavimo su grįžtamu ryšiu techninė galimybių studija REPOZ" tikslas – parengti mokslinę techninę galimybių studiją (toliau - TGS), kuria bus siekiama pagrįsti UAB „Rubedo sistemos“ planuojamo įgyvendinti mokslinių tyrimų projekto technologinį, ekonominį bei komercinį gyvybingumą. Pagrindinis projekto uždavinys – techninės ir programinės įrangos pakankamumo ir galimybių ribų nustatymas sprendimui, kurio dėka būtų įmanoma dinamiškai koreguoti onkologinio paciento kūne esančio mobilaus funkcinio taikinio poziciją tiesinio greitintuvo spinduliuotės židinio atžvilgiu, radioterapijos seanso metu išlaikant sveikų audinių ekspoziciją radiacijai saugaus minimumo ribose. TGS rezultatas – formalus matematinis modelis, leidžiantis virtualiai modeliuoti sistemos parametrus, siekiant optimalaus santykio tarp patikimumo, greitaveikos ir techninės įrangos atnaujinimo poreikio kaštų. Projektas leis įsigyti ekspertų išvadomis pagrįstą TGS, kurios parengimas be ES struktūrinių fondų paramos reikiama apimtimi ir kokybe nebūtų įmanomas. Šiuo projektu UAB „Rubedo sistemos“ siekia sukurti efektyvesnį naujos kartos pozicionavimo sprendimą vaizdinės radioterapijos srityje su tikslu jį teikti strateginiam partneriui-užsakovui kaip priemonę, didinančią pastarojo konkurencingumą ir derančią su jo ilgalaikiais strateginiais tikslais. Organizacija disponuoja vidiniais ir išoriniais resursais, kurių dėka kartu su ES parama yra pajėgi suvaldyti ekonomines, finansines ir technines rizikas, kylančias iš verslo idėją įgyvendinančio sprendimo techninio sudėtingumo laipsnio ir jo tarpdisciplininio pobūdžio, reikalaujančio įvairių sričių ekspertinių žinių (medicinos, inžinerijos, procesų algebros, etc.). Verslo idėjos ambicingumas ir pasirinktas įgyvendinimo kelias atskleis organizacijos potencialą esamų ir potencialių užsakovų akyse ir padidins organizacijos eksporto galimybes.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Idėja LT
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-01-K-02-306
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto