„Techninės galimybių studijos parengimas, siekiant sukurti naują žemės ūkio įmonių ir bendrovių kompiuterizuotą apskaitos ir valdymo platformą bei infrastruktūrą (ZUB_Global)“

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Blue Solutions"
Projekto pradžia: 2011-05-02         Projekto pabaiga: 2011-12-02
Bendra projekto vertė:
17 545,33 €
Projektui skirtas finansavimas:
8 772,66 €
Projektui išmokėta lėšų:
8 686,71 €
Iš jo ES dalis:
8 772,66 €
Iš jo ES dalis:
8 686,71 €

Projektas skirtas techninei galimybių studijai parengti, ruošiantis įgyvendinti MT veiklas, reikalingas gauti naujoms žinioms, kurios reikalingos kokybiškai naujo produkto (įmonių ir bendrovių kompiuterizuotą apskaitos ir valdymo platformos bei infrastruktūros) kūrimui. Projektas tiesiogiai siejasi su UAB „Blue Solutions“ vykdoma veikla. Projektu siekiama sudaryti prielaidas MT veiklų vykdymui bei sumažinti būsimo produkto kūrimo riziką, be to efektyviai išnaudoti turimą intelektualinį potencialą. Projekto poreikį sąlygojo poreikis tokio tipo produktui bei informacinių technologijų vystymosi tendencijos. Kokybiškai naujas produktas gali turėti didelį potencialą įmonės naujų produktų asortimento plėtros bei konkurencingumo didėjimo aspektu. Šio produkto sukūrimo idėjos gyvybingumui patikrinti reikalinga galimybių studija (pasirengimas MT veiklų atlikimui). Aplikavimą ES paramai gauti sąlygojo tai, jog gavus paramos lėšas pagerės projekto kokybė, mastas, pagalba paspartins projekto įgyvendinimą (įgyvendinimo laikas sutrumpės 6 mėn.), be to atsiras galimybė įsigyti reikiamas žinias iš išorinių šaltinių. Projektas prisideda prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto 3 uždavinio bei Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto ,,Skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą" įgyvendinimo. Produktas, kurio sukūrimo idėjos gyvybingumą siekiama patikrinti šiuo projektu, leistų susieti informacijos srautus tarp ūkininkų, ūkinių bendrovių ir įmonių susijusių su ŽŪ subjektais bei valstybinėmis struktūromis. Informacijos operatyvumas suteiks galimybę plačiai naudotis turime informacija, statistiniais tyrimais, optimizavimo patarimais, finansavimo galimybėmis ir apskaitos funkcijomis. Visos reikalingos priemonės vienoje aplinkoje suburs glaudesnę šios pramonės šakos bendruomenę ir suteiks jiems galimybę dalintis informacija ir siekti verslo optimizavimo, o didžiosioms įmonėms planuoti savo veiklą bei eksporto galimybes ir importo poreikį.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Idėja LT
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-01-K-02-314
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto