Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Paramos priemonė
VP3-3.2-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
Projekto pradžia: 2010-06-11         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
10 774 304,29 €
Projektui skirtas finansavimas:
8 707 500,4 €
Projektui išmokėta lėšų:
8 707 500,39 €
Iš jo ES dalis:
8 707 500,4 €
Iš jo ES dalis:
8 707 500,39 €

Remiantis 2007 m. Valstybinio strateginių atliekų tvarkymo plano reikalavimais, turi būti sumažintas biologiškai skaidžių atliekų šalinimas sąvartynuose. Šiuo metu Klaipėdos atskirai surenkama 1-2% bioskaidžių atliekų, o likusios šalinamos sąvartynuose. Antrinių žaliavų surinkimas siekia tik 3-5 %, plečiant atskirą antrinių žaliavų surinkimą šis kiekis gali išaugti iki 12-14%, tačiau tai yra per mažai, norint įgyvendinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plane nustatytus reikalavimus. Siekiant padidinti perdirbamų atliekų ar kitaip panaudojamų atliekų kiekį, įgyvendinamas projektas “Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra”, kurio tikslas: išplėsti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymą Klaipėdos regione. Projekto veiklų įgyvendinimo metu bus pastatytas mechaninio apdorojimo įrenginys perdirbimui tinkamų atliekų rūšiavimui bei biologiškai skaidžių atliekų apdorojimui prieš deginimą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Kvietimo numeris:VP3-3.2-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.2-AM-01-V-02-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.