Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas

Paramos priemonė
VP3-3.2-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "TOKSIKA"
Projekto pradžia: 2013-06-07         Projekto pabaiga: 2015-12-21
Bendra projekto vertė:
3 014 058,25 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 507 029,12 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 507 029,12 €
Iš jo ES dalis:
1 507 029,12 €
Iš jo ES dalis:
1 507 029,12 €

Pavojingų atliekų sąvartyno Šiaulių rajone įrengimas, siekiant sukurti reikiamus pavojingų atliekų šalinimo pajėgumus. Per paskutinius 10 metų Lietuvoje susidarančių pavojingų atliekų kiekis svyruoja nuo 100 iki 160 tūkst. t per metus. Šalies įmonėse ir regioninėse pavojingų atliekų saugojimo aikštelėse sukaupta daugiau kaip 50 tūkst. tonų pavojingų atliekų, kurioms tvarkyti Lietuvoje neįdiegta technologijų. Siekiant išvengti aplinkos taršos bei apsaugoti gyventojus nuo pavojingų atliekų poveikio dalis pavojingų atliekų bus apdorojamos planuojamame pastatyti pavojingų atliekų deginimo įrenginyje bei šalinamos pavojingų atliekų sąvartyne. Sąvartyne bus šalinamos chemiškai aktyvios atliekos po pirminio apdorojimo, atliekos, kurių sudėtyje yra sunkiųjų metalų, užterštas gruntas, šlakas ir pelenai. Lietuvoje susidarančias pavojingas atliekas pradėjus deginti deginimo įrenginyje ženkliai išaugs šlakų ir pelenų kiekiai, dėl ko dar labiau padidėja būtinybė įrengti pavojingų atliekų sąvartyną. Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano nuostatas, pavojingų atliekų tvarkymo srityje, įgyvendinančios Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo 2006-2008 m. programos tikslas – sudaryti sąlygas tinkamai tvarkyti visas šalyje susidarančias pavojingas atliekas, kad nekiltų pavojus aplinkai ir visuomenės sveikatai. Viena iš priemonių, numatytų šiam tikslui pasiekti – parengti pavojingų atliekų sąvartyno projektą, pastatyti ir pradėti eksploatuoti sąvartyną. Pagrindiniai UAB “Toksika” veiklos tikslai yra sukurti pavojingų atliekų tvarkymo sistemą, apimančią pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių (tame tarpe pavojingų atliekų sąvartyno) eksploatavimą, pavojingų atliekų surinkimą ir laikiną saugojimą bei pavojingų atliekų eksportą. Numatomas įgyvendinti projektas įgalins UAB “Toksika” vykdyti funkcijas, susijusias su pavojingų atliekų sąvartyno pastatymo ir eksploatavimo darbais bei pavojingų atliekų tvarkymo sistemos, užtikrinančios ES direktyvų nuostatų įgyvendinimą, plėtojimą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Kvietimo numeris:VP3-3.2-AM-01-V-01
Projekto kodas:VP3-3.2-AM-01-V-01-021
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių raj.