Šiaulių pramoninio parko rinkodaros projektas "Investuok Šiauliuose"

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2011-07-15         Projekto pabaiga: 2014-09-15
Bendra projekto vertė:
155 769,81 €
Projektui skirtas finansavimas:
140 114,63 €
Projektui išmokėta lėšų:
90 572,38 €
Iš jo ES dalis:
140 114,63 €
Iš jo ES dalis:
90 572,38 €

Šiaulių pramoninio parko įkūrimas ir plėtra yra vienas svarbiausių Šiaulių miesto savivaldybės įgyvendinamų projektų, kuriuo siekiama skatinti ekonominį Šiaulių miesto vystymąsį, tuo prisidedant prie Šiaulių miesto ir apskrities gyventojų sukuriamos ekonominės vertės bei ekonominės gyvenimo gerovės didinimo. Šiuo Šiaulių pramoninio parko rinkodaros projektu siekiama pritraukti tiesioginių užsienio investicijų į Šiaulių regioną ir Šiaulių pramoninį parką. Projektas atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 2.4 uždavinį „Viešųjų teritorijų pritaikymas investicijoms pritraukti“ ir priemonės „Invest LT“ tiklsą. Efektyvi pramoninio parko veikla pritrauks tiesiogines užsienio investicijas, naujai besikuriančias verslo įmones ir taip paskatins ekonominę regiono ir šalies plėtrą. Siekiant paskatinti pramoninio parko teritorijos panaudojimą, yra inicijuojamas šis projektas, kurio tikslas – pritraukti aukštos kokybės tiesiogines užsienio investicijas į Šiaulių pramoninį parką. Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti šias rinkodaros veiklas: sukurti pramoninio parko logotipą ir firminį stilių, interneto svetainę, mobilųjį parodų stendą; parengti ir išleisti 5 kalbomis leidinį, pristatantį Šiaulių pramoninį parką; surengti 9 pristatymus užsienio šalių bei Lietuvos Respublikos ambasadose; suorganizuoti Investuotojų forumą ir tarptautinę konferenciją; dalyvauti parodose, mugėse, forumuose, sukurti rinkos stebėjimo sistemą. Taip pat numatytas straipsnių ir pranešimų spaudai parengimas ir išspausdinimas. Visas projekto veiklas planuojama įgyvendinti per 24 mėnesius. Pramoninis parkas tiesiogiai prisidės prie palankesnės investicinės aplinkos kūrimo ir pramonės plėtros mieste, pasiūlydamas potencialiems investuotojams: reikalingo dydžio sklypą, reikalingą infrastruktūrą, patrauklią vietą pramoninei veiklai darnios plėtros požiūriu bei papildomas paslaugas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT
Kvietimo numeris:VP2-2.4-ŪM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-2.4-ŪM-01-V-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto