"Kėdainių pramoninio parko rinkodaros projektas"

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2011-07-04         Projekto pabaiga: 2014-07-03
Bendra projekto vertė:
174 949,9 €
Projektui skirtas finansavimas:
157 454,53 €
Projektui išmokėta lėšų:
134 050,87 €
Iš jo ES dalis:
157 454,53 €
Iš jo ES dalis:
134 050,87 €

Kėdainių laisvoji ekonominė zona (toliau – KLEZ) – miesto ir rajono ekonominio vystymosi stimulas. Efektyvus KLEZ veiklos vykdymas pritrauks tiesiogines užsienio investicijas, naujai besikuriančias verslo įmones ir taip paskatins ekonominę regiono ir šalies plėtrą. Siekiant paskatinti KLEZ teritorijos panaudojimą, yra inicijuojamas šis projektas, kurio tikslas – pritraukti tiesiogines užsienio investicijas į KLEZ. Tikslui įgyvendinti yra numatyta parengti KLEZ rinkodaros planą, parengti ir išplatinti informacinę-reklaminę informaciją, sukuriant KPP korporatyvinį stilių ir interneto tinklalapį, dalyvauti parodose, renginiuose, forumuose, konferencijose bei verslo organizacijų veikloje. Įgyvendinus šias kompleksines veiklas bus aiškiai identifikuoti potencialių investuotojų poreikiai ir sukurtas investuotojams patrauklus KLEZ įvaizdis. Įgyvendinus projektą bus tikslingai išnaudojami KLEZ konkurenciniai pranašumai, KPP veikloje bus pritaikyta geroji užsienio laisvųjų ekonominių zonų patirtis, bus identifikuoti ir išnaudoti KPP patrauklumo investuotojams faktoriai, pasitelkiant tinkamiausius informacijos apie KLEZ pateikimo kanalus. Visa tai padidins užsienio investicijų į KLEZ pritraukimo galimybes. Be to, padės apibrėžti KLEZ plėtros galimybes, vystymo priemones.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT
Kvietimo numeris:VP2-2.4-ŪM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-2.4-ŪM-01-V-02-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kėdainių raj.