Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto pradžia: 2010-12-27         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
21 639 426,98 €
Projektui skirtas finansavimas:
21 639 426,98 €
Projektui išmokėta lėšų:
21 555 483,88 €
Iš jo ES dalis:
18 393 512,93 €
Iš jo ES dalis:
18 322 161,29 €

Projektu siekiama sudaryti prielaidas saugomų teritorijų būklei gerinti, įgyvendinant planavimo dokumentuose numatytas apsaugos ir tvarkymo priemones pasirinktose saugomose teritorijose, taip pat pasirengiant analogiškų priemonių įgyvendinimui ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis ateityje. Projektas apima šias pagrindines veiklas: lankytojų centrų įrengimas kartu su vidaus ekspozicijomis, Žagarės regioninio parko lankytojų centrą įrengiant kartu su gamtos mokykla, lauko informacinės sistemos ir minimalios infrastruktūros lankytojams įrengimas, paveldo objektų tvarkymas, "Natura 2000" teritorijų tvarkymas. Veiklų poreikio pagrindimas: 1. Nesant lauko informacinės sistemos saugomos teritorijos lankomos chaotiškai, todėl gali būti pažeisti vertingi gamtos ir kultūros paveldo kompleksai bei objektai (planuojama įrengti lauko informacinę sistemą 7 saugomose teritorijose ir apžvalgos bokštus 9 saugomose teritorijose); 2. Nyksta netvarkomi paveldo objektai, jų vertingosios savybės, blogėja jų bendra būklė, lankytojai nesuvokia jų svarbos arba nesidomi jais apskritai, (planuojama sutvarkyti 17 paveldo objektų); 3. Lankytojų centruose ir gamtos mokyklose įvairioms lankytojų grupėms suprantamais būdais suteikiama išsami informacija apie gamtos ir kultūros vertybes, veiklos saugomose teritorijose galimybes (planuojama įrengti 5 lankytojų centrus (iš jų 1 lankytojų centras kartu su gamtos mokykla) ir 4 ekspozicijas esamuose lankytojų centuose); 4. Įgyvendinant gamtotvarkos priemones (pvz. šienavimo, krūmų kirtimo ir kt.) "Natura 2000" teritorijose, siekiama sudaryti sąlygas buveinėms, rūšims atkurti ir išsaugoti. ES Tarybos direktyvų reikalavimai įpareigoja šalis nares vykdyti atitinkamus tvarkymo darbus paukščių ir buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (planuojama tvarkyti 30 teritorijų ir pasirengti dar 9 tvarkymui parengiant hidrologinio režimo atstatymo projektus).

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-02-V-01
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-02-V-01-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto