Panevėžio pramonės parko rinkodara

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-08-31         Projekto pabaiga: 2014-06-28
Bendra projekto vertė:
151 965,36 €
Projektui skirtas finansavimas:
136 768,71 €
Projektui išmokėta lėšų:
76 652,46 €
Iš jo ES dalis:
136 768,71 €
Iš jo ES dalis:
76 652,46 €

Vienas iš priemonės „Invest LT“ tikslų – sudaryti salygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų (TUI). Panevėžio pramoninio parko (PPP) infrastruktūrai sukurti buvo skirta parama pagal šią priemonę siekiant pritraukti aukštos kokybės TUI ir skatinti regiono ekonomikos augimą, plėtojant investicijoms paruoštą parką. Šiuo projektu bus sukurta infrastruktūra 9 sklypai. Projektas šiuo metu baigiamas įgyvendinti. Tačiau tik sukurti PPP infrastruktūrą nepakanka. Nesant informacijos apie PPP sukurtas sąlygas verslui, neįmanoma pasiekti aukščiau minėto projekto tikslų - pritraukti investicijų. Būtina užtikrinti informacijos sklaidą - informuoti potencialius investuotojus apie PPP sukurtą infrastruktūrą, formuoti teigiamą parko įvaizdį, siekiant užtikrinti investicijų atėjimą į PPP. Tam būtina parengti ir įgyvendinti PPP rinkodaros strategiją. Projekto ,,Panevėžio pramonės parko rinkodara" tikslas - padidinti PPP žinomumą ir sudaryti galimybes pritraukti aukštos kokybės vietos ir užsienio investicijas. Projekto apimtyje bus parengta ir įgyvendinta PPP rinkodaros strategija. Jo įgyvendinimas papildys vykdomą PPP infrastruktūros sukūrimo projektą. Projekto tikslinė grupė – potencialūs investuotuojai, kiti su PPP sėkminga veikla susiję fiziniai ir juridiniai asmenys. Tiesioginė tikslinė grupė – verslo atstovai, investuodiantys PPP, būsimas PPP operatorius bi Panevėžio miesto savivaldybė, gausiantys pajamas iš PPP veiklos bei Panevėžio miesto ir aplinkinių rajonų gyventojai, kuriuos paveiks regiono augimo efektas dėl išvystytos PPP veiklos (sukurtos naujos darbo vietos, padidėjusios gyventojų pajamos) – apie 30000 asm. Projekto pridėtinė vertė: PPP infrastruktūros ir rinkodaros projektų kompleksinis duos didelį teigiamą efektą vietos ekonomikai – per 20 metų po projektų įgyvendinimo bus sukurta iki 2000 naujų darbo vietų kvalifikuotiems darbuotojams bei dar iki 8000 su PPP susijusiose įmonėse; pritraukta iki 70 mln. tiesioginių investicijų.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT
Kvietimo numeris:VP2-2.4-ŪM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-2.4-ŪM-01-V-02-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto