Tarptautinio Vilniaus oro uosto riedėjimo takų "D" ir "F" rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-5.3-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Projekto pradžia: 2011-02-23         Projekto pabaiga: 2013-02-22
Bendra projekto vertė:
1 343 953,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
839 898,05 €
Projektui išmokėta lėšų:
824 055,01 €
Iš jo ES dalis:
713 913,35 €
Iš jo ES dalis:
700 446,75 €

Tarptautinio Vilniaus oro uosto eksploatuojamų riedėjimo takų "D" ir "F" asfaltbetonio dangos eksploatavimo laikas baigiasi, danga yra pasenusi, intensyvėja dangos irimo procesai, o irimo produktai kelia pavojų orlaivių saugai. Blogas gruntinių vandenų nuvedimas. Riedėjimo takų žiburiai sumontuoti ant grunto arba asfaltbetonio dangos krašto, o tai sunkina jų priežiūrą. Esama riedėjimo takų ir susijusios infrastruktūros būklė iš dalies nebeatitinka Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartų ir Civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų (CASR) nuostatų. Dėl šių priežasčių riedėjimo takus ir susijusią infrastruktūrą rekia rekonstruoti. Projektu siekiama tobulinti ir didinti oro uosto infrastruktūros pajėgumą. Rekonstravimo metu bus pasiektas didesnis dangų lygumas, sustabdytas dangos irimas, ant dangų bus sumontuoti riedėjimo tako žiburiai, pagerintas paviršinio ir gruntinio vandens nuvedimas. Projekto metu numatoma rekonstruoti riedėjimo takus "D" ir "F". Rekonstravimas apims: riedėjimo takų dangų rekonstravimą (43989 kv.m.), riedėjimo takų naujos dangos įrengimą (1337 kv.m.), riedėjimo takų šoninės saugos juostos įrengimą (972 kv.m.) (iš viso bus rekonstruota ir įrengta 46298 kv.m. dangų), riedėjimo takų gruntinės šoninės saugos juostos įrengimą. Taip pat bus rekonstruoti ir įrengti riedėjimo takų paviršinių nuotekų tinklai, dangų drenažas, riedėjimo takų žiburiai ir kt. Projektas sumažins riedėjimo takų eksploatavimo, priežiūros ir remonto išlaidas, o taip pat turės platesnį ekonominį poveikį tikslinėms grupėms: orlaivių savininkams ir keleiviams - bus sumažintos orlaivių eksploatavimo išlaidos, keleivių kelionei sugaišto laiko vertė. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie įmonės strategijos, nacionalinės ir ES transporto politikų nuostatų įgyvendinimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas
Kvietimo numeris:VP2-5.3-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.3-SM-01-V-01-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto