Elektroninio archyvo infrastruktūros sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-06-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Projekto pradžia: 2009-05-01         Projekto pabaiga: 2011-10-31
Bendra projekto vertė:
3 407 941,09 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 407 941,09 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 399 330,47 €
Iš jo ES dalis:
2 896 749,93 €
Iš jo ES dalis:
2 889 430,9 €

Projekto esmė – sukurti elektroninių dokumentų priėmimo ir saugojimo valstybės archyvuose infrastruktūrą, kurią sudarys elektroninių dokumentų priėmimui ir saugojimui valstybės archyvuose užtikrinti reikalinga techninė ir programinė įranga bei informacinė sistema, skirta Nacionalinį dokumentų fondą (NDF) sudarančių elektroninių dokumentų kaupimo, saugojimo, prieigos prie šių dokumentų ir informacijos teikimo vartotojams funkcijoms vykdyti. Teisė naudotis informacija bus suteikta: visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, kurių dokumentai priklauso NDF, nepriklausomai nuo to, ar šios įstaigos perduoda dokumentus valstybės archyvams, ar ne; kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie naudos NDF elektroninius dokumentus faktų įrodymo, švietimo, mokslinio tyrimo ir kitais nekomerciniais tikslais. Vartotojas informacinėje sistemoje galės atlikti jam reikalingų dokumentų paiešką, atliekamą katalogo ir laisvo teksto būdais nepriklausomai nuo dokumento formos. Projekto įgyvendinimo rezultatai: • Įsigyta techninė ir programinė įranga. • Sukurta, įdiegta ir įteisinta integrali elektroninių dokumentų priėmimo ir saugojimo informacinė sistema bei atlikta bandomoji eksploatacija, sukurtos, įdiegtos ir dokumentuotos teisinės, organizacinės, fizinės ir programinės informacinės sistemos apsaugos priemonės bei atliktas sistemos saugos auditas. • Į elektroninę terpę perkeltos šios paslaugos: nacionalinį dokumentų fondą sudarančių dokumentų paieška; prieiga prie Nacionalinį dokumentų fondą sudarančių dokumentų elektroninėmis priemonėmis; nacionalinį dokumentų fondą sudarančių dokumentų kopijų, išrašų užsakymas elektroninėmis priemonėmis. • Į elektroninę terpę perkelta valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo priežiūra. • Išoriniams informacinės sistemos naudotojams (įstaigoms, dokumentų naudotojams) parengta savarankiško nuotolinio mokymo medžiaga ir priemonės. • Atlikti projekto viešinimo darbai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Sąveikumas
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-06-V-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-06-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto