Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimas, diegimas ir naudojimas valstybės turtui valdyti

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Projekto pradžia: Thu Mar 31 00:00:00 GMT 2011         Projekto pabaiga: Fri Dec 11 00:00:00 GMT 2015
Bendra projekto vertė:
868 860,06 €
Projektui skirtas finansavimas:
868 860,06 €
Projektui išmokėta lėšų:
643 458,16 €
Iš jo ES dalis:
738 531,05 €
Iš jo ES dalis:
546 939,44 €

Sisteminėmis, apimančiomis visų rūšių valstybės turto valdymą, yra tapusios nuolat Valstybės kontrolės ataskaitose nurodomos problemos:dalis valstybės turto neįvertinta, neįregistruota viešuosiuose registruose, valstybės nekilnojamojo turto valdymas decentralizuotas, nėra tikslios informacijos, kiek valstybė turi turto, kaip jis yra valdomas, nėra bendros efektyvios valstybės nekilnojamojo turto valdymo kontrolės sistemos. Siekiant taupyti valstybės biudžeto išlaidas nekilnojamajam turtui valdyti ir siekiant koordinuotai spręsti sistemines valstybės turto valdymo problemas kuriama ir įdiegiama valstybės turto informacinės paieškos sistema (VTIPS), skirta sukaupti, apdoroti ir analizuoti informaciją apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Projekto tikslas – siekti racionalesnio ir efektyvesnio valstybės turto valdymo, sudarant sąlygas panaudoti sukauptą informaciją apie valstybei priklausantį turtą racionaliems sprendimams dėl valstybės nekilnojamojo turto valdymo priimti. Projekto tikslinė grupė yra valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Tikslinės grupės poreikiai: šiuo metu nėra sukurtos valstybės turto informacinės paieškos sistemos, todėl nėra tikslios informacijos apie valstybės valdomą turtą ir darbuotojams nesudarytos prielaidos priimti sprendimus dėl racionalaus bei efektyvaus turto valdymo. VTIPS projekto įgyvendinimas suteiks galimybę centralizuotai kaupti informaciją apie valstybei priklausantį turtą ir ją tikslinei grupei panaudoti efektyviems ir racionaliems sprendimams dėl valstybės turto, tame tarpe ir nekilnojamojo turto, priimti. Tokiu būdu bus centralizuotai sprendžiamos sisteminės valstybės turto valdymo problemos, priimami racionalūs sprendimai dėl valstybės nekilnojamojo turto valdymo; rengiamos valstybės nekilnojamojo turto valdymo efektyvumo analizės; įdiegti centralizuoto valstybės nekilnojamojo turto kontrolės sistema ir valdymo principai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.2-VRM-03-V-01
Projekto kodas:VP1-4.2-VRM-03-V-01-096
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto