Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Ruožo per Grigiškes rekonstrukcija (II etapas)

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2011-01-10         Projekto pabaiga: 2012-05-31
Bendra projekto vertė:
7 738 868,74 €
Projektui skirtas finansavimas:
7 738 868,74 €
Projektui išmokėta lėšų:
6 794 259,21 €
Iš jo ES dalis:
7 738 868,74 €
Iš jo ES dalis:
6 794 259,21 €

IXB transporto koridorius yra svarbiausia Lietuvos TEN-T tinklo jungtis Vakarų-Rytų kryptimi. Plėtros programoje numatyta rekonstruoti koridoriui priklausančio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruožą 13,3-19,6 km (per Grigiškes). Darbai suskirstyti į 3 etapus. 2010 m. užbaigtas I etapas, kurio metu buvo rekonstruojamos daugiausia dešinėje kelio pusėje buvusios probleminės vietos. Būtina tęsti rekonstravimą kairėje kelio juostoje, taip pat rekonstruoti likusius dešinės kelio juostos probleminius ruožus. Pagerinus kelio techninius parametrus pagerės saugaus eismo sąlygos, sumažės kelių transporto eksploatacinės išlaidos, aplinkos tarša bei triukšmo lygis ir kartu pagerės verslo funkcionavimo, darbo jėgos mobilumo sąlygos. Projektas atitinka "Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos", patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr.692 nuostatas - pasiekti ES valstybių senbuvių transporto paslaugų kokybės ir techninių parametrų lygį. Rekonstruojamo A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda kelio ruožo pradžia 13,30 km, pabaiga 19,60 km. Kelio ruožas yra Vilniaus apskrityje, eina per Grigiškes. Eismo intensyvumas siekia 33 tūkst. automobilių per parą. Šiame kelio ruože reikia stiprinti dangą ir kelkraštį, įrengti saugaus eismo ir aplikosaugines priemones. II etape numatyta: kelio ruožo 15,21-19,40 km kairiosios kelio juostos dangos ir kelkraščio stiprinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų kairėje kelio pusėje nuo 18,07-19,378 km įrengimas; kelio ruožo 17,706-18,02 dešiniosios kelio pusės dangos ir kelkraščio stiprinimas; 1-ojo jungiamojo kelio 0,0-1,02 km įrengimas; tilto (pralaidos) 0,55 km per kanalą I-ame jungiamajame kelyje įrengimas, triukšmą mažinančios sienutės Pk 7+40 - Pk 8+05 įrengimas, dviejų požeminių perėjų rekonstrukcija, apšvietimo, lietaus nuotekų tinklų įrengimas. Taip pat kiti darbai: ryšių, elektros, dujotiekio, šiluminės trasos rekonstravimas, atraminės sienutės įrengimas, tilto per Vokę rekonstravimas

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-01-V-01-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto