ISM studijų infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB
Projekto pradžia: 2011-03-29         Projekto pabaiga: 2015-05-31
Bendra projekto vertė:
1 216 341,2 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 033 890,02 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 033 890,02 €
Iš jo ES dalis:
1 033 890,02 €
Iš jo ES dalis:
1 033 890,02 €

Infrastruktūra "ISM vadybos ir ekonomikos universitetui", UAB (toliau - ISM) yra vienas kritinių studijų kokybės, prieinamumo ir tarptautiškumo užtikrinimo elementų. Nuo 2009 m. ISM nebuvo atnaujinama įranga (daugumos tarnavimo laikas baigsis 2011 metais), buvo atliekama reorganizacija, priimti sprendimai dėl studijų programų atnaujinimo, naujų diegimo, studijų kokybės ir tarptautiškumo užtikrinimo, kuriems sėkmingai įgyvendinti yra būtina tinkamai parengta infrastruktūra (plačiau aprašyta Investicijų projekte). Projekto įgyvendinimo metu bus: 1. Įdiegtas mokslo ir studijų kompiuterinės ir programinės įrangos komplektas: integruotos studijų informacinė sistema (IS) - administracinė informacinė sistema (AIS) ir studento informacinė sistema (SIS); bendradarbiavimo sistema; automatizuota testų apdorojimo ir tikrinimo programinė įranga; kokybinių tyrimų įrankių komplektas; rezervinio kopijavimo programinė įranga; centralizuoto valdymo programinė įranga; duomenų bazių valdymo programinė įranga; 2.Įdiegtas auditorijų ir nuotolinio mokymo klasių įrangos komplektas. ISM šiuo metu turi 30 auditorijų/klasių, kuriose planuoja diegti audiovizualinės auditorijų įrangos komplektą ir mikroklimato stebėsenos sistemą. 2 auditorijose/klasėse bus diegiama nuotolinio mokymo vykdymo interaktyviu būdu įranga. Diegimai bus vykdomi Kaune (E.Ožeškienės g.18) ir Vilniuje (Arklių g.18). Projekto tikslinė grupė: studentai ir dėstytojai - pagerės studijų, darbo sąlygos ir kokybė. Papildomą naudą gaus ISM administracijos darbuotojai. Pagrindiniai projekto inovatyvumo aspektai: įrengtos auditorijos, nuotolinio mokymo klasės atitiks tarptautinius reikalavimus, įsigytos modernios mokymosi procesui reikalingos priemonės, įdiegta integruota studijų IS. Novatoriškos technologijos užtikrins studijų kokybę, prieinamumą ir konkurencingumą tarptautiniu mastu.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto