ŠIAULIŲ UNIVERSITETO HUMANITARINIŲ, SOCIALINIŲ MOKSLŲ, MENO SRIČIŲ STUDIJŲ INFRASTRUKTŪROS IR BAZINĖS ĮRANGOS MODERNIZAVIMAS DIDINANT STUDIJŲ PROCESO EFEKTYVUMĄ IR TARPTAUTIŠKUMĄ

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių universitetas
Projekto pradžia: 2010-11-02         Projekto pabaiga: 2013-08-31
Bendra projekto vertė:
1 385 808,91 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 316 518,46 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 312 574,99 €
Iš jo ES dalis:
1 177 937,57 €
Iš jo ES dalis:
1 174 409,19 €

Atsižvelgiant į ES, Lietuvos strateginius dokumentus (Nacionalinę studijų programą) projektas sprendžia problemas susijusias su studijų kokybei neigiamą įtaką darančia moraliai pasenusia studijų infrastruktūra, modernių mokymo technologijų trūkumu. Projekto tikslui realizuoti infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimo poreikis grindžiamas keliais aspektais: 1. Atnaujinus Humanitarinio fakulteto patalpas (P. Višinskio g. 38) ir sukūrus technologinę bei informacinę infrastruktūrą visų Šiaulių universiteto (toliau - ŠU) studijų programų studentų specialybės užsienio kalbų mokymui (-si), bus didinamas studijų programų tarptautiškumas ir studijų proceso efektyvumas. Specialybės užsienio kalbų mokymui (-si) skirtų lingafoninių laboratorijų (3 komplektai) įkūrimas sukurs prielaidas efektyvesnėms ir kokybiškesnėms visų studijų programų studentų specialybės užsienio kalbų studijoms. 2. Kokybiškam mokymui(si) skirtų integruotų didaktinių technologijų laboratorijų (4 komplektai) įrengimas, užtikrins inovatyvių, interaktyvių mokymosi metodų, aplinkų taikymą, inovatyvių studijų organizavimo formų bei būdų diegimą. 3. Inovatyvių, interaktyvių meno technologijų laboratorijų (3 komplektai) įrengimas sukurs prielaidas: mažinti technologinę atskirtį nuo pažangių tokio tipo (menų) mokyklų Europoje; įsteigti studijų ir verslo praktikų vietą; efektyviau organizuoti studijas Menų ir kitų ŠU fakultetų studentams. Investuojant į studijų sistemos infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą, projekto metu reorganizuojant vidinius fakultetų padalinius ir programas bus sprendžiamos tikslinių grupių (studentų ir dėstytojų) problemos efektyvinant studijų procesą visame universitete, orientuojantis į efektyvesnes ir kokybiškesnes specialybės užsienio kalbos studijas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto