Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu

Paramos priemonė
VP4-1.2-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Projekto pradžia: 2007-01-01         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
440 743,74 €
Projektui skirtas finansavimas:
440 743,74 €
Projektui išmokėta lėšų:
440 146,67 €
Iš jo ES dalis:
374 632,18 €
Iš jo ES dalis:
374 124,67 €

Įgyvendinant projektą "Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu" bus sudarytos sąlygos CPVA tinkamai įgyvendinti informavimo ir viešinimo priemones, numatytas LR Finansų ministro įsakymais patvirtintuose metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose, kurie skirti 2008 m. rugpjūčio 25 d. LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-255 patvirtinto informavimo apie ES struktūrinę paramą plano įgyvendinimui. Projektu numatoma finansuoti CPVA kaip įgyvendinančiai institucijai priskirtų informavimo ir viešinimo priemonių vykdymo išlaidas. Įgyvendinant šį projektą bus galima užtikrinti kokybišką bei viešą informacijos apie veiksmų programas pateikimą visoms tikslinėms grupėms plačiai naudojant įvairias komunikacijos priemones.

Veiksmų programa:Techninės paramos veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::4VP. Informavimas ir viešinimas
Kvietimo numeris:VP4-1.2-FM-01-V-01
Projekto kodas:VP4-1.2-FM-01-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto