“KTU Elektros ir valdymo inžinerijos, Telekomunikacijų ir elektronikos bei Informatikos fakultetų reorganizacija, siekiant gerinti studijų kokybę”

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: 2010-09-06         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
3 620 250,23 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 620 250,23 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 453 246,37 €
Iš jo ES dalis:
3 077 212,7 €
Iš jo ES dalis:
2 935 259,42 €

Projekto metu bus baigiamas rekonstruoti pastatas aušintuvas, pakeičiant jo paskirtį į laboratoriją, remontuojamos studijoms taip reikalingos patalpos, atnaujinamas kompiuterinis tinklas, įrengiamas pastatų vedinimas, įsigyjama pažangi ir šiuolaikinius rinkos poreikius atitinkanti studijoms reikalinga įranga ir baldai. Taip pat sujungiami du KTU fakultetai - Elektros ir valdymo inžinerijos bei Telekomunikacijų ir elektronikos, padarant vieną – Elektros ir Elektronikos fakultetą, reorganizuojamas Informatikos fakultetas. Projekto metu remontavimas vyks 137 patalpose: bus atnaujinta 14 mokomųjų laboratorijų ir naujai įrengta 20 mokomųjų laboratorijų, suremontuota 17 auditorijų. Iš atnaujintų ir naujai įsteigtų laboratorijų, 9 esamos laboratorijos ir 16 naujai įsteigtų laboratorijų bus aprūpintos projekto metu įgyta pažangia įranga. Projekto tikslinę grupę sudaro: studentai (I ir II studijų pakopos), dėstytojai, dėstantys studentams. Projekto įgyvendinimas leis spręsti šias pagrindines problemos: 1. Aukštos kvalifikacijos elektronikos, informacinių technologijų ir telekomunikacijų, elektrotechnikos specialistų trūkumas/poreikis rinkoje. 2. Nepakankama specialistų parengimo atitiktis darbo rinkos poreikiams. 3. Pasenusi ir šiuolaikinių studijų procesui keliamų reikalavimų neatitinkanti studijų infrastruktūra (patalpos, įranga, kompiuteriniai tinklai). 4. Nepakankamas atitikinimas technikos mokslų studijų procesui griežtėjantiems kokybiniams reikalavimams (kompleksiškumo studijų programose stoka); 5. Nepakankamas universiteto struktūrinių padalinių valdymo efektyvumas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto