Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas

Paramos priemonė
VP2-5.4-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2011-02-14         Projekto pabaiga: 2014-11-30
Bendra projekto vertė:
60 542 854,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
51 145 198,55 €
Projektui išmokėta lėšų:
47 112 094,18 €
Iš jo ES dalis:
51 145 198,55 €
Iš jo ES dalis:
47 112 094,18 €

Rytų-vakarų kryptimi Vilniaus miestą kerta transeuropinio tinklo transporto koridorius IXB (E28 ir E85 keliai), šiaurės-pietų kryptimi - keliai E272 ir E28, priklausantys TEN-T tinklui. Šiuo metu transportas, atvykstantis iš Klaipėdos jūrų uosto, vakarinės Lietuvos ar pietvakarinės Latvijos dalies ir vykstantis į Baltarusiją, naudojasi esama Vilniaus miesto pietinio aplinkkelio infrastruktūra (Kirtimų gatvė). Kirtimų gatvės pralaidumas neužtikrina patogių eismo sąlygų, piko valandomis susidaro didelės transporto grūstys. Kirtimų gatvės rekonstrukcija pagerins eismo salygas Vilniaus mieste, leis kirsti Vilniaus miestą patogiau ir greičiau. Vilniaus tarptautinis oro uostas, esantis pietrytinėje miesto dalyje bus pasiekiamas greičiau keleiviams, atvykstantiems iš vakarinės Lietuvos dalies. Pietinė industrinė Vilniaus miesto dalis yra svarbus logistikos centras ne tik Vilniaus miesto, bet ir rytinės Baltijos jūros dalies atžvilgiu. Grūstys sukelia didelius laiko nuostolius tiek vietiniams, tiek tarptautiniams krovinių vežėjams. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo plano (2002), Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos (2005), Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant projektą numatoma: rekonstruoti 7,67 km ilgio esamą gatvę į 4 eismo juostų gatvę su skiriamąja juosta, apšvietimu, lietaus vandens nuvedimu ir apželdinimu, pastatyti tris viadukus/estakadas per geležinkelį, rekonstruoti keturias vieno lygio sankryžas į skirtingų lygių sankryžas, įrengtii 220 m ilgio triukšmo slopinimo sienutę.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas
Kvietimo numeris:VP2-5.4-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.4-SM-01-V-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto