Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio II etapas

Paramos priemonė
VP2-5.4-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2011-07-26         Projekto pabaiga: 2015-02-27
Bendra projekto vertė:
44 665 904,18 €
Projektui skirtas finansavimas:
44 665 904,18 €
Projektui išmokėta lėšų:
42 210 849,95 €
Iš jo ES dalis:
41 044 344,37 €
Iš jo ES dalis:
38 788 348,6 €

Vilnių rytų-vakarų kryptimi kerta IXB Europos transporto koridorius, šiaurės-pietų kryptimi – TEN-T tinklo kelias E272, tačiau miestas neturi aplinkkelių ir vidinių greitkelių sistemos, todėl tiek tranzitinis (tarp jų ir sunkusis), tiek atvažiuojantis/išvažiuojantis transportas priverstas naudotis miesto gatvių tinklu, nepritaikytu dideliems eismo srautams. Gatvėse susidaro transporto kamščiai, kurie kiekvienais metais darosi vis didesni. Vilniaus pietinėje dalyje greta TEN-T kelio E85 veikia tarptautinis Vilniaus oro uostas. Vilniaus vakarinis aplinkkelis padėtų sumažinti transporto kamščius, sudarytų patogias sąlygas tranzitiniam eismui, važiuojančiam šiaurės-pietų kryptimi, pervažiuoti miestą, sumažinti triukšmą ir aplinkos taršą. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo plano (2002), Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos (2005), Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant projektą numatoma: nutiesti 2,84 km ilgio naują kelią; pastatyti dvi dviejų lygių sankryžas ir du viadukus ( 2 x 46,7 m) ilgio, įrengti įvažas ir nuovažas, sutvarkyti įsijungiančių gatvių (L. Asanavičiūtės g. ir Pilaitės pr.) atkarpas; pastatyti sankirtą su 46,72 m ilgio viaduku ties D. Gerbutavičiaus g.; pastatyti 48,8 m ilgio pėsčiųjų viaduką ties V. Maciulevičiaus g.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas
Kvietimo numeris:VP2-5.4-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.4-SM-01-V-01-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto