Vytauto Didžiojo universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2012-01-25         Projekto pabaiga: 2014-01-25
Bendra projekto vertė:
429 878,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
416 981,58 €
Projektui išmokėta lėšų:
291 650,14 €
Iš jo ES dalis:
365 396,36 €
Iš jo ES dalis:
255 569,81 €

Šiuo metu VDU vidinių procesų optimizavimo ir kokybės užtikrinimo sistema taikoma atskiroms veiklų sritims, atskirų padalinių veikloms, atskirų darbuotojų veikloms. VDU strategijoje numatytas KVS modelis, paremtas tarptautinio standarto reikalavimais, leistų lengviau užtikrinti sklandų veiklų vykdymą, nuoseklumą, greitai identifikuoti galimybes bei grėsmes ; nustatyti prioritetines tobulinimo kryptis bei integruoti gerąją praktiką; jis apimtų maksimaliai visas sritis ir visus darbuotojus. VDU darbuotojai iki šiol nėra susidūrę su vadybos sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus įgyvendinimu, todėl projekto įgyvendinimo metu numatyta ugdyti tikslinių grupių specialiuosius gebėjimus. VDU, siekdamas sudaryti sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei, šiuo projektu užtikrins mokymosi visą gyvenimą institucinės sistemos tobulinimą bei stiprinimą. Projekte numatytos kompleksinės priemonės, padėsiančios užtikrinti universiteto teikiamo aukštojo išsilavinimo kokybę tiek instituciniu (valdymo sistemų efektyvumo), tiek ir studijų kokybės lygmenimis. Įgyvendintas projektas leistų derinti vidinius institucijos poreikius su reikalavimais aukštojo mokslo kokybei, įtrauktų akademinės bendruomenės narius į kokybės kaip vertybės puoselėjimą. Taip besiformuojanti VDU kokybės kultūra leistų užtikrinti konkurencingumą ne tik regioniniu ar nacionaliniu mastu, bet ir leistų konkuruoti su kitų ES šalių aukštojo mokslo institucijomis, būti konkurencinga tarptautinėje švietimo rinkoje. Vidinė studijų kokybės vadybos sistema apimtų kokybės užtikrinimo procedūrų visapusiškumą ir pritaikomumą visoms veiklos sritims; garantuotų sklandų, efektyvų ir pamatuojamą studijų kokybės valdymą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.1-ŠMM-04-K-02
Projekto kodas:VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto