"Tikslingas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu"

Paramos priemonė
VP4-1.2-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Projekto pradžia: 2007-01-01         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
1 244 670,99 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 244 670,99 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 244 655,23 €
Iš jo ES dalis:
1 057 970,34 €
Iš jo ES dalis:
1 057 956,94 €

Įgyveninant projektą "Tikslingas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu" bus sudarytos sąlygos Švietimo ir mokslo ministerijai tinkamai įgyvendinti informavimo ir viešinimo priemones, numatytas LR Finansų ministro įsakymais patvirtintuose metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose, kurie skirti 2008 m. rugpjūčio 25 d. LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-255 patvirtinto informavimo apie ES struktūrinę paramą plano įgyvendinimui. Projekto metu numatoma finansuoti ŠMM kaip tarpinei institucijai priskirtų informavimo ir viešinimo priemonių vykdymo išlaidas. Įgyvendinant šį projektą bus galima užtikrinti kokybišką bei viešą informacijos apie veiksmų programas pateikimą visoms tikslinėms grupėms plačiai naudojant įvairias komunikacijos priemones.

Veiksmų programa:Techninės paramos veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::4VP. Informavimas ir viešinimas
Kvietimo numeris:VP4-1.2-FM-01-V-01
Projekto kodas:VP4-1.2-FM-01-V-01-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto