Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos šilumos tinklai"
Projekto pradžia: 2010-02-01         Projekto pabaiga: 2012-11-30
Bendra projekto vertė:
8 978 220,57 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 489 110,29 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 333 546,69 €
Iš jo ES dalis:
4 489 110,29 €
Iš jo ES dalis:
4 333 546,69 €

Projekto esmė – Utenos rajoninės katilinės teritorijoje pastatyti naują biomasę naudojančią termofikacinę jėgainę, sumažinant priklausomumą nuo didėjančių importuojamų gamtinių dujų kainų, o tuo pačiu sulėtinti šilumos vartotojams tiekiamos šiluminės energijos tarifų augimo tempą. Išlaikant UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos ūkio konkurencingumą ir aukštą vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę, patikimumą bei įgyvendinant įmonės modernizavimo projektus pagal įmonės organizacinių techninių priemonių planus, UAB „Utenos šilumos tinklai“ numato įgyvendinti šį projektą 2009-2012 m. Jėgainės galingumas neįskaitant energijos naudojamos savosioms reikmėms sudarys apytikriai 8,6 MWšil. ir 2,1 MWel. Taip pat papildomai bus atgaunama atliekinė šiluma panaudojant esamą degimo produktų kondensavimo šilumokaitį. Šis projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių. Planuojama, kad naujoji termofikacinė jėgainė gamins 53,2 GWh šilumos ir 13,0 GWh elektros per metus. Šilumos gamyba jėgainėje dalinai pakeis šilumos gamybą esamuose katiluose, o elektra bus parduodama valstybiniam tinklui ir laisviesiems elektros vartotojams. Šis projektas UAB "Utenos šilumos tinklai" leis sumažinti šilumos generavimo sąnaudas kurui pirkti, nes bus naudojami vietiniai ir atsinaujinantys energijos ištekliai (biokuras), bus gaunamos papildomos pajamos iš elektros pardavimo bei geriau bus išnaudojami kuro resursai energijso gamyboje.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-02-K-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-02-K-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.