Šakių meno mokyklos stogo rekonstrukcija siekiant didinanti energijos vartojimo efektyvumą

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šakių rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2009-07-03         Projekto pabaiga: 2012-01-31
Bendra projekto vertė:
76 369,03 €
Projektui skirtas finansavimas:
76 369,03 €
Projektui išmokėta lėšų:
75 394,07 €
Iš jo ES dalis:
64 913,68 €
Iš jo ES dalis:
64 084,96 €

Šakių meno mokykla yra Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaiga įsteigta 1958 m., kaip savarankiška įstaiga mokykla veikia nuo 1997 m. Meno mokyklos pastatas yra dviejų aukštų, plytų mūro. Bendras plotas 649,09 kv. m., bendras šildomų patalpų plotas – 649,09 kv. m. Pastato išorinių atitvarų (stogo) šiluminės savybės ir fizinė būklė neatitinka šiuo metu galiojančių reikalavimų (STR). Stogas nesandarus, neapšiltintas, pro konstrukcijas prateka lietaus vanduo. Šildymo sistema yra susidėvėjusi, neefektyvi, patalpose nėra užtikrinama pakankama ir tolygi šiluma šaltuoju metų laiku. Suminiai šilumos nuostoliai pastate norminiais metais siekia 134,15MWh Projekto tikslinės grupės:personalas (vidutiniškai 39 darbuotojų), kuriems projekto metu bus pagerintos darbo sąlygos ir meno mokyklą lankantys vaikai (vidutiniškai 315 per metus), kuriems bus pagerintos ugdymosi sąlygos, sumažės sergamumas. Ketinami atlikti darbai: Atlikti rangos darbus (stogo renovacija,pakeičiant stogo medines konstrukcijas, stogo dangą, apšildant pastogę, dalinė šildymo,vėdinimo sistemos renovacija). Atlikus šiuos darbus numatoma, kad bus sutaupoma apie 12867,80 Lt kasmet. Šias lėšas bus galima panaudoti vaikų ugdymo ir personalo darbo sąlygų gerinimui, einamiesiems remontams ir t.t. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir ugdymo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai ir t.t. Įstaiga didžiąją dalį biudžeto lėšų išleidžia darbuotojų atlyginimams bei mokesčiams, komunaliniams mokesčiams, todėl nepajėgi įgyvendinti projektą be ES paramos. Projekto vertė – 350 383,74 Lt. Jis įtrauktas į Marijampolės regiono projektų sąrašą, patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-24.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-41
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-41-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šakių raj.