Techninė pagalba Transporto investicijų direkcijai 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimui

Paramos priemonė
VP4-1.2-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Transporto investicijų direkcija
Projekto pradžia: 2007-01-01         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
139 886,47 €
Projektui skirtas finansavimas:
139 886,47 €
Projektui išmokėta lėšų:
139 886,47 €
Iš jo ES dalis:
118 903,5 €
Iš jo ES dalis:
118 903,48 €

Įgyvendinant projektą "Techninė pagalba Transporto investicijų direkcijai 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimui" bus sudarytos sąlygos Transporto investicijų direkcijai (toliau TID) tinkamai įgyvendinti informavimo ir viešinimo priemones, numatytas LR Finansų ministro įsakymais patvirtintuose metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose, kurie skirti 2008 m. rugpjūčio 25 d. LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-255 patvirtinto informavimo apie ES struktūrinę paramą plano įgyvendinimui. Projektu numatoma finansuoti TID kaip įgyvendinančiai institucijai priskirtų informavimo ir viešinimo priemonių vykdymo išlaidas. Įgyvendinant šį projektą bus galima užtikrinti kokybišką bei viešą informacijos apie veiksmų programas pateikimą visoms tikslinėms grupėms plačiai naudojant įvairias komunikacijos priemones. Formuoti ir palaikyti palankų visuomenės požiūrį ir susidomėjimą ES parama ir jos teikiama nauda.

Veiksmų programa:Techninės paramos veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::4VP. Informavimas ir viešinimas
Kvietimo numeris:VP4-1.2-FM-01-V-01
Projekto kodas:VP4-1.2-FM-01-V-01-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto