LCC tarptautinio universiteto Verslo administravimo, Psichologijos ir Anglų kalbos studijų proceso optimizavimas įdiegiant interaktyvias mokymo ir mokymosi technologijas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Projekto pradžia: 2010-11-02         Projekto pabaiga: 2011-11-30
Bendra projekto vertė:
355 321,19 €
Projektui skirtas finansavimas:
302 023 €
Projektui išmokėta lėšų:
298 340,36 €
Iš jo ES dalis:
302 023 €
Iš jo ES dalis:
298 340,36 €

Pagrindinė LCC tarptautinio universiteto studijų problema–interaktyvių informacinių technologijų trūkumas studijų procese bei neekonomiškas dalomosios medžiagos rengimas. Paskaitos LCC organizuojamos neturint jų tęstinumą užtikrinančių technologijų, Anglų k. studijų programos studentams trūksta sąlygų vertimo įgūdžių lavinimui. Norėdamas palaikyti aukštą studijų kokybę, dėl nepakankamo studijų sistemos efektyvumo, LCC dalies studentų pernai buvo priverstas atsisakyti. Siekiant spręsti minėtas problemas, įgyvendinamas projektas, kurio pagrindinis tikslas – gerinti LCC infrastruktūrą, optimizuojant mokymo ir mokymosi procesą Verslo administravimo, Psichologijos, Anglų k. bei Teologijos studijų programose, siekiant atitikties universiteto misijai ir uždaviniams. Projekto uždavinys – modernizuoti mokymo ir mokymosi procesą, siekiant užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą. Projekto tikslinės grupės: Lietuvos ir užsienio studentai ir LCC dėstytojai. Projekto metu LCC planuojama įsigyti ir įdiegti techniką, skirtą interaktyviajam mokymo proceso organizavimui (9 klasėse ir 2 auditorijose pastatyti interaktyvių lentų komplektus, įsigyti stacionarius ir nešiojamus kompiuterius dėstytojų darbo vietų kompiuterizavimui, 1 LCC kl. pastatyti naujus kompiuterius, 1 LCC kl. atnaujinti portalinių kompiuterių serverį ir programinę įrangą, 2 LCC kl. atnaujinti programinę įrangą, apjungti interaktyvias lentas bei dėstytojų ir studentų kompiuterius į bendrą tinklą, apmokyti dėstytojus naudotis naujom technologijom) bei įrangą, skirtą anglų k. mokymo ir mokymosi proceso organizavimui (1 LCC auditorijoje įrengti sinchroninio vertimo vietas su mobiliais vertimo kontrolės punktais). Šios įrangos įsigyjimas ir projekto įgyvendinimas sudarytų sąlygas gerinti studijų kokybę Lietuvoje, mažinti studentų išvykimą iš Lietuvos ir pritraukti studentus iš užsienio. Projekto įgyvendinimas prisidės prie LCC misijos ir veiklos uždavinių įgyvendinimo.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto