„Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (EUREKA)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-06-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Projekto pradžia: 2011-01-03         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
1 831 657,46 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 831 657,46 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 802 192,87 €
Iš jo ES dalis:
1 556 850,96 €
Iš jo ES dalis:
1 531 806,99 €

„Eureka“ programa – tai tarpvyriausybinė 41 valstybės ir Europos Komisijos iniciatyva, kuri remia orientuotą į rinką mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą visose pažangiose technologijų srityse, skatina daugiašalį verslo ir mokslo bendradarbiavimą projektuose, kuriuose kuriamos inovacijos bei didinamas Europos konkurencingumas pasaulyje. Šiame PROJEKTE numatoma užtikrinti Lietuvos valstybinių mokslo ir studijų institucijų, dalyvaujančių programos „Eureka“ projektuose, finansavimą. Pareiškėjas organizuos PROJEKTO partnerių dalyvavimą „Eureka“ projektuose užtikrindamas jų sėkmingą įgyvendinimą ir vykdys viešinimo veiklą. PROJEKTU bus užtikrintas jau patvirtintų ir vykdomų 31 „Eureka“ projektų (paraiškų) bei 7 naujų „Eureka“ projektų finansavimas. PROJEKTO rezultate padidės Lietuvos mokslininkų ir kitų tyrėjų tarptautinė kompetencija ir išaugs jų tarptautinis konkurencingumas Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Tikslas – mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų įsijungti į Europos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros erdvę stiprinimas, nacionalinės finansavimo schemos (teisinės bazės ir finansinių instrumentų), skirtos MTTP sektoriaus subjektų dalyvavimui „Eureka" projektuose, sukūrimas ir įgyvendinimo pradžia. 2010 m. gegužės 20 d. LR Ūkio ir Švietimo ir mokslo ministrų bendru įsakymu Nr. 4-402/V-752 pavesta MITA koordinuoti „Eureka" programą. Mokslininkai ir kiti tyrėjai galės įgyvendinti programos „Eureka“ jau patvirtintus projektus ir dėl to pakels savo kvalifikaciją, tobulės jų kompetencija, jie galės susitikti su projekto partneriais ir dėl to vyks tarptautinis bendradarbiavimas. Be to mokslininkai ir kiti tyrėjai, kurie dar nedalyvauja „Eureka“ programoje turės galimybę susipažinti su programa.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::MTTP kokybė ir ekspertų rengimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-06-V-01
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto