Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės gerinimui

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aleksandro Stulginskio universitetas
Projekto pradžia: 2010-12-06         Projekto pabaiga: 2015-03-31
Bendra projekto vertė:
1 723 628,65 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 637 447,22 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 633 714,35 €
Iš jo ES dalis:
1 465 084,35 €
Iš jo ES dalis:
1 461 744,41 €

Lietuvos žemės ūkio universitetas (toliau – LŽŪU), valstybinė aukštoji universitetinė mokslo ir studijų institucija, rengianti žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus, įgyvendins dalies studijų infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektą. LŽŪU planuoja 13 naujų ir atnaujintų studijų programų, tačiau siekiant užtikrinti tinkamas studijų sąlygas ir numatytų programų įgyvendinimą, reikalinga studijų programų poreikius atitinkanti infrastruktūra. Šiuo metu trūksta šiuolaikiškai įrengtų auditorijų, specializuotų įgūdžių formavimo laboratorinės įrangos, informacinių technologijų priemonių, prasta bibliotekos infrastruktūros studijų baldų būklė. Projekto metu bus vykdomos veiklos, susijusios su studijoms ir bibliotekai skirtų patalpų remontu, baldų, bazinės įrangos ir informacinių technologijų priemonių studijoms įsigijimu. Projektas įgyvendinamas LŽŪU, Kauno raj., Akademijoje. Tikslinės grupės - pagrindinių ir magistrantūros studijų programų studentai, dėstytojai. Atnaujinus ir išplėtojus studijoms skirtą infrastruktūrą, projektas sukurs žymią pridėtinę vertę: bus pagerinta vykdomų studijų programų kokybė bei sudaromos reikiamos sąlygos įgyvendinti bent 13 naujų ir atnaujintų studijų programų, didinti studijų tarptautiškumą. Bus sukurtos geresnės žemės ūkio, miškininkystės specialistų rengimo sąlygos, sumažės protų nutekėjimas. Kadangi LŽŪU taps konkurencingesne aukštąja mokykla, universitetas galės sėkmingiau konkuruoti su užsienio aukštosiomis mokyklomis, prisidės skatinant abiturientus studijuoti, gyventi ir dirbti Lietuvoje. Sumažės aukštojo išsilavinimo sistemos patiriami nuostoliai dėl netinkamos studijų kokybės. Projektas prisidės prie bendrojo aukštojo mokslo plėtros tikslo – sukurti geros kokybės aukštąjį išsilavinimą teikiančią studijų sistemą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.