Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu

Paramos priemonė
VP4-1.2-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
Projekto pradžia: 2007-01-01         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
621 582,48 €
Projektui skirtas finansavimas:
621 582,48 €
Projektui išmokėta lėšų:
621 582,48 €
Iš jo ES dalis:
528 345,11 €
Iš jo ES dalis:
528 345,05 €

Įgyvendinant projektą "Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu" bus sudarytos sąlygos LVPA tinkamai įgyvendinti informavimo ir viešinimo priemones, numatytas LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-255 patvirtinto informavimo apie ES struktūrinę paramą plano įgyvendinimui. Projektu numatoma finansuoti LVPA kaip įgyvendinančiajai institucijai priskirtų informavimo ir viešinimo priemonių vykdymo išlaidas. Įgyvendinant šį projektą bus galima užtikrinti kokybišką bei viešą informacijos apie veiksmų programas pateikimą visoms tikslinėms grupėms plačiai naudojant įvairias komunikacijos priemones.

Veiksmų programa:Techninės paramos veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::4VP. Informavimas ir viešinimas
Kvietimo numeris:VP4-1.2-FM-01-V-01
Projekto kodas:VP4-1.2-FM-01-V-01-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto