Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2007-2013 m. laikotarpiu administruojamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos viešinimas ir informavimas

Paramos priemonė
VP4-1.2-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Projekto pradžia: 2007-01-01         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
1 083 758,11 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 083 758,11 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 083 758,11 €
Iš jo ES dalis:
921 194,39 €
Iš jo ES dalis:
921 194,39 €

Projekto esmė yra tinkamai įgyvendinti informavimo ir viešinimo priemones, numatytas LR finansų ministro patvirtintuose metiniuose informavimo ir viešinimo planuose, skirtuose įgyvendinti Informavimo apie ES struktūrinę paramą planą, patvirtintą LR finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1K-255. Projekto lėšomis bus finansuojamos LR ūkio ministerijos kaip tarpinės institucijos įgyvendinamų informavimo ir viešinimo priemonių išlaidos. Įgyvendinant šį projektą, bus užtikrinamas efektyvus, kokybiškas ir skaidrus informacijos tislinėms grupėms apie LR ūkio ministerijos administruojamas ES struktūrinės paramos priemones pateikimas, naudojant įvairias informacijos pateikimo priemones ir kanalus.

Veiksmų programa:Techninės paramos veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::4VP. Informavimas ir viešinimas
Kvietimo numeris:VP4-1.2-FM-01-V-01
Projekto kodas:VP4-1.2-FM-01-V-01-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto