Visuomenės informavimas apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas 2007-2013 m. veiksmų programų priemones

Paramos priemonė
VP4-1.2-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projekto pradžia: 2007-01-01         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
626 158,48 €
Projektui skirtas finansavimas:
626 158,48 €
Projektui išmokėta lėšų:
626 158,48 €
Iš jo ES dalis:
532 234,71 €
Iš jo ES dalis:
532 234,71 €

Įgyvendinant projektą "Visuomenės informavimas apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas 2007-2013 m. veiksmų programų priemones" bus sudarytos sąlygos SADM tinkamai įgyvendinti informavimo ir viešinimo priemones, skirtas 2008 m. rugpjūčio 25 d. LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-255 patvirtinto informavimo apie ES struktūrinę paramą plano įgyvendinimui. Projektas finansuos SADM , kaip tarpinės institucijos, informavimo ir viešinimo priemonių vykdymo išlaidas. Įgyvendinant šį projektą bus galima užtikrinti kokybišką bei viešą informacijos, apie SADM kompetencijai tenkančias 2007-2013 m. veiksmų programų priemones, pateikimą visoms tikslinėms grupėms, naudojant įvairias komunikacijos priemones.

Veiksmų programa:Techninės paramos veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::4VP. Informavimas ir viešinimas
Kvietimo numeris:VP4-1.2-FM-01-V-01
Projekto kodas:VP4-1.2-FM-01-V-01-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto