Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu

Paramos priemonė
VP4-1.2-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Projekto pradžia: 2007-01-01         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
569 972,2 €
Projektui skirtas finansavimas:
569 972,2 €
Projektui išmokėta lėšų:
569 972,2 €
Iš jo ES dalis:
484 476,37 €
Iš jo ES dalis:
484 476,36 €

Įgyvendinant projektą "Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu" bus sudarytos sąlygos Susisiekimo ministerijai tinkamai įgyvendinti informavimo ir viešinimo priemones, numatytas LR Finansų ministro įsakymais patvirtintuose metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose. Įgyvendinant projektą numatoma užtikrinti ES struktūrinės paramos skaidrumą bei viešą informacijos apie veiksmų programas pateikimą visoms tikslinėms grupėms bei efektyviai naudoti įvairias komunikacijos priemones ir modernias informacines technologijas.

Veiksmų programa:Techninės paramos veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::4VP. Informavimas ir viešinimas
Kvietimo numeris:VP4-1.2-FM-01-V-01
Projekto kodas:VP4-1.2-FM-01-V-01-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto