Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas - BIOMEDOKT

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2010-07-07         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
9 864 733,32 €
Projektui skirtas finansavimas:
9 864 733,32 €
Projektui išmokėta lėšų:
9 328 323,62 €
Iš jo ES dalis:
5 096 102,24 €
Iš jo ES dalis:
4 818 993,98 €

Aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie savo profesinę karjerą sieja su veikla institucijose, sprendžiančiose biomedicinos problemas, yra rengiami biomedicinos mokslų krypties III pakopos studijų programose. Dabartiniu metu vykdomų programų skaičius, turinys ir kokybė neatitinka valstybės ir visuomenės poreikių. Mažai šiuolaikinio mokslo rezultatais pagrįstų dalykų, trūksta tarpdisciplininių studijų. Absolventų kompetencijos nepakankamos, kad greitai įtraukti į problemų kompleksą. Sieksime sudaryti galimybes doktorantams pasiruošti rengti disertacijas atitinkančias valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos mokslų srityje. Įgyvendinus projektą 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,1.1.6 ir 1.1.7 veiklų doktorantai bus įvykdę ketverių metų, o 1.1.5 ir 1.1.8 veiklų (1.1.5.5 ir 1.1.8.2 bei 1.1.8.3 poveiklių) doktorantai bus įvykdę trijų metų III pakopos studijų programą ir įgiję kompetencijas rengti šiuolaikinius biomedicinos mokslų srities reikalavimus atitinkančias daktaro disertacijas. Pagrindinis projekto rezultatas – teigiamas poveikis tikslinėms grupėms (doktorantams), leisiantis įgyti kompetencijų, būtinų įgyvendinti biomedicinos mokslų keliamus studijų, MTEP, mokslo ir verslo bendradarbiavimo uždavinius. Aukšta parengtų specialistų kvalifikacija sukurs būtinas sąlygas Nemuno, Santakos ir Santaros slėnių plėtrai

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-01-V-03
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto