Klaipėdos universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų ir menų studijų, IT infrastruktūros bazinės įrangos atnaujinimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos universitetas
Projekto pradžia: 2010-12-14         Projekto pabaiga: 2013-11-30
Bendra projekto vertė:
2 147 093,93 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 039 739,23 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 936 830,94 €
Iš jo ES dalis:
1 825 029,84 €
Iš jo ES dalis:
1 732 954,01 €

Klaipėdos universiteto (toliau - KU) humanitarinių, socialinių mokslų ir menų studijų krypčių aprūpinimas įranga nepakankamas, trūksta specializuotų priemonių, o esamos yra fiziškai nusidėvėjusios. Egzistuoja ir patalpų problema–jos nepritaikytos šiuolaikinei studijų įrangai; studentai ir dėstytojai negali naudotis centralizuoto duomenų saugojimo ir virtualių darbo vietų paslauga. Įgyvendinant KU strateginės plėtros planą, yra numatyta pagerinti KU studijų ir atliekamų mokslinių tyrimų aplinkos kokybę. Šiam tikslui pasiekti būtina atnaujinti bazinę ir specializuotą studijų įrangą. Dėl to projekto metu bus suremontuotos KU naudojamos patalpos, bus atnaujinti baldai, IT infrastruktūra, įsigyta kompiuterinė technika ir kita įranga, reikalinga studijoms vykdyti. Atnaujintą IT infrastruktūrą tikslinės grupės naudos ne tik socialinių, humanitarinių mokslų ir menų studijoms, bet ir biomedicinos, technologijos ir fizinių mokslų studijoms. Projektas yra ypač aktualus Vakarų Lietuvos regionui ir naudingas tuo, kad optimizuojant organizacinę KU struktūrą, bus atitinkamai pertvarkomos studijų programos. Projektas geografiškai priartins kokybiškų socialinių, humanitarinių mokslų ir menų studijų prieinamumą šio šalies regiono gyventojams.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto